Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cehenmele İlgili Ameller
#1
"Senin karşına hangi (fitne amaçlı) soruyla çıkarlarsa çıksınlar Biz sana mutlaka asıl doğru olan neyse onu en güzel bir tefsir/açıklama olarak getirmekteyiz (İlahi vahyin yol gösterme hakkını inkar edenlere söyle yüzleri üstüne sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar(ın) öte dünyadaki yerleri en kötü olanlar ve halen doğru yoldan en fazla sapmış bulunanlar işte böyle kimselerdir!" (Furkan 25/33-34)
Hayat; merhameti sonsuz Rabbimizin sunduğu önemli bir imkandır En önemli kazanımı imtihanlarla dolu bir dünya hayatından sonra ebedi mutluluklar diyarı cennete ve O'nun rızasına ulaşmanın vereceği huzura ulaşmaktır Ellerindeki imkanları dünya hayatındayken boşa harcayanlar ise cehenneme düşeceklerdir Rahman ve rahim olan Rabbimizin şefkatinin ve merhametinin bir tezahürü olarak insanoğluna rehberlik edici ilkeleri ve ölçüleri fıtrî ve nebevî imkanlarla öğretmiştir; yarattığı insanoğlunu korunmasız savunmasız ve kılavuzsuz bir şekilde dünyaya salıvermemiştir Hidayetin bütün unsurlarını çeşitli imkan ve fırsatlar yaratarak insanoğluna armağan etmiştir
Yukarıdaki ayette beyan edildiği gibi insan hidayet üzere yaşama imkanlarına rağmen yolunu bilinçli bir tercihle İblis'i razı etmeye yönelik olarak seçerse artık onun için cehennem ilahi adaletin bir tecelligâhı olarak kaçınılmaz hale gelecektir Orası hem maddi hem de manevi anlamda insan onurunu alçaltan küçük düşürücü bir şekilde çeşitli azapların bulunduğu bir mekandır
Cehennem halkı cin ve insan şeytanlarından meydana gelecektir Onların genel suçu; kendilerini ve çevrelerini 'ın yolundan -o'nun yolunun gerektirdiği davranış modellerinden- uzaklaştırmaktır Bu nedenle ilahi rahmetten mahrum kalacaklardır:
"Eğer dileseydik her insanı doğru yola ulaştırırdık; fakat -böyle olmasını dilemedik- ve sonuçta şu vaadim doğru çıkacaktır: Cehennemi mutlaka cinlerle ve insanlarla dolduracağım!" (Secde 32/13)
Cehenneme düşecek olanlar; tartıları hafif gelenlerden oluşacaktır Çünkü onlar dürüstlük ve erdemliliğin yansıması olan amel-i salih/güzel fiiller işlemeye çalışmamış; sunulan hayat fırsatını bir emanet bilinciyle değerlendirmeye çalışmamışlarıdır; üstelik kendi nefislerindeki kötü dürtülerin ve şeytanların yönlendirmesiyle sürekli amel-i seyyie/kötü eylemler peşinde sürüklenmişler nihayet uçurumun kenarından cehennem çukuruna yuvarlanır gibi ömürlerini tüketmişlerdir:
"Ve (o gün iyi eylem ve davranışları) tartıda ağır gelen kimseler; işte kurtuluşa erişecek olanlar böyleleridir Ama tartıda hafif çekenlere gelince; işte cehennemde yerleşip kalmak üzere kendi kendine yazık edenler de böyleleridir; ateş onların yüzünü kavuracak ve dudakları acıdan çarpılmış olarak orada ebediyen kalacaklardır" (Mü'minun 23/102-104)

Ahireti inkar edenler; namaz kılmaz yoksullara yardım etmez boş şeylere dalarak hayatın asıl gayesini unuturlar Müddessir Sûresi'ndeki birkaç ayet cehennem ehlinin bazı özelliklerini aktarmaktadır:
"Onlar/cennetlikler bahçelerinde oturarak soracaklar günahkarlara: Sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir? Berikiler şöyle diyecekler: Biz ne namaz kılanlardan idik ne de yoksulları doyururduk; kendilerini günaha kaptıran diğer günahkarlarla birlikte günaha dalardık ve hesap gününü yalanlamıştık; (ölüm) ile her şey açık seçik ortaya çıkıncaya kadar" (Müddessir 74/40-47)
Bu Kur'an çalışmasının amacı; cehennem halkını çılgın alevler diyarına düşüren amelleri on başlıkta toplayarak Rabbimizin beyan ettiği bu günahlara karşı kendi nefislerimizde ve erişebildiğimiz tüm yeryüzünde bir Ahiret Bilinci oluşturma yükümlülüğümüze mütevazı bir katkı sağlamaktır
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan "Zerre" İle İlgili Ayetler KoLiK 0 461 24.04.11, 03:24:24
Last Post: KoLiK
  Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e İtaat İle İlgili Ayetler theteknik 0 372 01.04.11, 20:13:10
Last Post: theteknik
  Cennet'e Taşıyan Ameller theteknik 0 432 01.04.11, 19:22:12
Last Post: theteknik
  Zina İle İlgili Ayetler-Dinimizde Zinanın Affı Varmıdır theteknik 0 766 01.04.11, 19:14:08
Last Post: theteknik
  Fetih Suresindeki Rüya İle İlgili Ayetlere İlişkin Tefsir theteknik 0 462 01.04.11, 18:29:08
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)