Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yönetim Planında Değişiklik Yapılması İstemi Dilekçesi Örneği1
#1
… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
İhtiyati Tedbir Talebi Mevcuttur.
DAVACI :


DAVALILAR :


KONU : Yönetim Planı’nda değişiklik yapılması talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALARIMIZ :


1 – Müvekkilim davalılarla, … adresinde bulunan, tapuda … ada ve … parselde kayıtlı

taşınmazın paydaşı konumundadır.


2 – Yönetim Planı’nın Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı şekilde düzenlenen 21. maddesi

hükmünün kanunun öngördüğü şekilde düzenlenmesi Kat Malikleri Kurulu toplantısında müvekkilim tarafından önerilmesine rağmen bu öneri dikkate alınmamıştır.


3 – Yönetim Planı’nın 21. maddesinin yasa hükmü doğrultusunda düzenlenmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER :634 S.K. m. 33, …, … ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu Kaydı, yönetim planı ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ortaya koyduğumuz sebeplerle 634 sayılı kanuna

aykırı olarak düzenlenen hükmün kanuna uygun hale getirilmesi ve gereğinin yapılması

için davalılara uyarıda bulunulmasına, ayrıca yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine

karar verilmesini saygıyla talep ederiz..…/…/…
DAVACI VEKİLİ

Av.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,888 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBomb
  Sıra Cetveline İtiraz Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 2,419 01.04.11, 18:49:05
Last Post: HolyBomb
  Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi İstemi Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,407 01.04.11, 18:49:00
Last Post: HolyBomb
  Sigortalılığın Tespiti Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,586 01.04.11, 18:48:39
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)