Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ayetü'l-Kürsi Sûresi Hakkında
#1
Bakara suresinin ikiyüzellibeşinci ayeti Ayette geçen kürsî tabirinden dolayı bu ismi almıştır Kur'an-ı Kerîm'in bütünü içinde ayrı bir fazîleti olan bu ayet hakkında Resulullah'tan bazı hadisler nakledilmiştir

Muhammed b İsâ'dan nakledildiğine göre İbnü'l-Aska' şöyle der:

"Adamın biri Hz Peygamber'e gelip Kur'an'ın en faziletli ayeti hangisidir?' diye sordu Resulullah (sas) şöyle buyurdu: Âllah'u Lâilâhe illâ huve'l-Hayyu'l-Kayyûm " (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve'l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V, 142) Başka bir hadiste de: "Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Âyetü'l-Kürsi'dir Bu ayet bir evde okunduğu zaman Şeytan oradan uzaklaşır " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

Resulullah (sas) bir defa Ka'b oğlu Ubey'e, ezberinde olan ayetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş, "Allah ve Resulu daha iyi bilir" cevabını alınca, soruyu tekrar etmiş, bunun üzerine Ubey, bildiği en yüce ayetin "Allahu lâ ilâhe illâhüve'l-Hayyu'l-Kayyûm" olduğunu söylemiştir Resulullah (sas) aldığı cevaptan memnun olarak Ubey'in göğsüne vurarak Ey Ebû Münzir! İlim sana kutlu olsun " buyurmuştur (Ebû Dâvûd, Vitir,17) Ayrıca Hz Peygamber (sas) "Âyetü'l-Kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır" buyurmuştur (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

Bu ayet-i kerîmede Cenâb-ı Allah'ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda vukû bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiç bir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O'nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir Meâli şöyledir:

Allah (İbadete en lâyık olandır), Ondan başka ilâh yoktur Diridir (ezeli ve ebedîdir), Kayyumdur (yaratıkların bütün işlerini düzenleyicidir Yaratmada, rızık vermede mahlûkâtın yegane sahip ve hâkimi olup her şey onun sayesinde ayakla durur) Onu ne bir uyuklama alır, ne de uyku Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur O'nun izni olmaksızın yanında kim şefaat edebilir? O, (bütün yaratılmışların) önlerindekini (dünyadaki bütün yaptıklarını, açıklaytp gizlediklerini), arkalarındakini (Ahirette olacak Şeyi) bilir Onun ilminden, kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar O'nun kürsüsü (ilmi) gökleri ve yeri kuşatmıştır Ve onların (göklerin ve yerin) korunması O'na ağır gelmez O, çok yüce çok büyüktür "

Ahmed AĞIRAKÇA
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Doğrusu, Biz, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmişizdir. Kadir Sûresi, 97/1-5 Fatih Arslan 2 1,073 27.08.11, 04:05:24
Last Post: @y.
  İnşirah Suresi Kıssası KoLiK 0 370 24.04.11, 01:45:32
Last Post: KoLiK
  İhlas ve Mülk Suresi Faziletleri KoLiK 0 724 24.04.11, 01:42:54
Last Post: KoLiK
  Duhan Suresi KoLiK 0 367 24.04.11, 01:42:21
Last Post: KoLiK
  Kef Ha Ya Ayn Sad Hakkında KoLiK 0 776 24.04.11, 01:37:49
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)