Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zamanaşımı Nedeniyle Taşınmazın Tescilinin İptali Davası Dilekçesi
#1
....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Tapu İptali ve Tescil İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Tapunun ... Ada, ......... Parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, müvekkilimin reşit olmadığı beyanıyla, babası tarafından velisi olarak imza atılıp davalıya satış yapılmıştır.


2-) Böylece adı geçen taşınmaz davalı adına tapuya kaydedilmiş ancak üzerinden on yıl geçmemiştir. Oysa müvekkilim .../..../... doğumlu olup, tapuda işlem tarihi olan .../.../... ‘de reşitti. Bu sebeple babasının, müvekkil adına satış yapması yasal değildir.3-) Bu nedenle, davalı adına kayıtlı taşınmazın, tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kaydedilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 712 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, nüfus kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Tapunun ... Ada, ......... Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, tapuda davalı adına olan kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 1 2,886 23.02.13, 21:15:53
Last Post: dilekceyaz
  Soyadı Değişikliği Davası Dilekçe Örneği HolyBomb 0 10,001 01.04.11, 18:49:31
Last Post: HolyBomb
  Sınav Notunun İptali Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,089 01.04.11, 18:49:21
Last Post: HolyBomb
  Sıra Cetveline İtiraz Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 2,418 01.04.11, 18:49:05
Last Post: HolyBomb
  Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi İstemi Davası Dilekçesi Örneği HolyBomb 0 1,403 01.04.11, 18:49:00
Last Post: HolyBombUsers browsing this thread: 1 Guest(s)