Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuran Önemi
#1
Kuran, Allah’ın tüm insanlara gönderdiği son kitaptır Dünya üzerinde yaşayan

her insan Kuran’ı öğrenmek ve onda bildirilen emirleri uygulamakla yükümlüdür

Ancak insanların büyük bir bölümü, Kuran'ı kutsal bir kitap olarak kabul

etmelerine rağmen onu öğrenmez ve Kuran'da Allah'ın emrettiklerini yerine

getirmezler Bu, Kuran üzerinde hiç düşünmemiş olmalarının, Kuran'ı kulaktan

dolma bilgilerle tanıyor olmalarının bir sonucudur Düşünen bir insan için

Kuran'ın önemi ve insan hayatındaki yeri ise çok büyüktür

Herşeyden önce "düşünen" bir insan, kendisini ve içinde bulunduğu evreni

yoktan var eden, kendisine bir hiçken can veren, sayısız nimet ve güzellik

bahşeden Yaratıcımızı tanımak ve O'nun hangi tavırlardan hoşnut olacağını

öğrenmek ister Allah'ın elçisi vasıtasıyla gönderdiği Kuran, insanın bu

sorularına cevap veren bir yol göstericidir Bu nedenle insanın, Allah'ın

insanlara rehber olarak indirdiği, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırdığı Kitabı'nı

çok iyi bilmesi, her ayetinin üzerinde düşünerek, Allah'ın emrettiklerini en doğru

ve en güzel şekilde uygulaması gerekir

Allah Kuran'ın insanlara ne amaçla gönderildiğini şöyle haber verir:

(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt

alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır (Sad Suresi, 29)

Gerçek (şu ki), o (Kuran,) elbette bir öğüttür Artık kim dilerse, öğüt

alıp-düşünür (Müddessir Suresi, 54-55)

Birçok insan Kuran'ı okur, ancak önemli olan Allah'ın ayetlerinde de bildirdiği gibi

okunan her Kuran ayetinin üzerinde düşünmek, o ayetten bir öğüt almak ve

davranışlarını bu öğütler doğrultusunda düzeltmektir Örneğin Kuran'da haber

verilen, "Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır Gerçekten

güçlükle beraber kolaylık vardır" (İnşirah Suresi, 5-6) ayetini okuyan bir

insan, bu ayet üzerinde düşünür Allah'ın her zorluğun ardından bir kolaylık

yaratacağını, öyle ise herhangi bir zorlukla karşılaştığında tek yapacağı şeyin

Allah'a tevekkül ederek, ardından gelecek olan kolaylığı beklemek olduğunu

anlar Allah'ın böyle bir vaadi varken, zorluk anlarında paniğe veya ümitsizliğe

kapılmanın ise imanda bir zayıflık alameti olduğunu görür Ve bu ayeti okuyup

üzerinde düşündükten sonraki hayatı boyunca davranışları ayette bildirildiği

şekilde olur

Allah Kuran'da geçmişte yaşamış olan peygamberlerin ve elçilerin hayatlarından

bazı bilgileri de bizlere aktarır ki bu insanlar Allah'ın razı olacağı bir insanın

davranışlarının, konuşmalarının ve hayatının nasıl olduğunu görsünler ve örnek

alsınlar Allah, elçilerin kıssalarının üzerinde düşünülmesi ve insanların bu

kıssalardan öğüt almaları gerektiğini bazı ayetlerde şöyle bildirir:

Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır (Yusuf Suresi, 111)

Musa (olayın)da da (düşündürücü ayetler vardır) Hani Biz onu açık bir

delille Firavun'a göndermiştik; (Zariyat Suresi, 38)

Böylece biz onu (Nuh'u) ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet

(kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış olduk (Ankebut Suresi, 15)

Kuran'da geçmiş kavimlerin bazı özelliklerinden, sahip oldukları ahlaktan ve

başlarına gelen felaketlerden de söz edilir Bu konularla ilgili ayetleri, sadece

geçmiş toplulukların başlarına gelenlerin aktarıldığı tarihi olaylar olarak okumak

büyük bir yanılgı olur Çünkü Allah tüm diğer ayetleri olduğu gibi geçmiş

kavimlerden bahsedilen ayetleri de üzerinde düşünmemiz ve bu kavimlerin

başlarına gelenlerden ibret alarak davranışlarımızı düzeltmemiz için bizlere

bildirmiştir Ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:

Andolsun Biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? (Kamer Suresi, 51)

Ve onu da tahtalar ve çiviler(le inşa edilmiş gemi) üzerinde taşıdık; gözlerimiz

önünde akıp-gitmekteydi (Kendisi ve getirdikleri) İnkar edilmiş nankörlük edilmiş olan (Nuh)a bir mükafaat olmak üzere Andolsun, Biz bunu bir ayetolarak bıraktık Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? Şu halde Benim azabım ve uyarıp-korkutmam nasılmış? Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık Fakat öğüt alıp-düşünen var mı? (Kamer Suresi, 13-17)

Allah Kuran'ı tüm insanlara bir rehber olarak indirmiştir Dolayısıyla Kuran'ın her

ayeti üzerinde düşünmek, ve her bir ayetten bir ders ve öğüt alarak, Kuran'a

göre yaşamak, Allah'ın hoşnutluğunu, rahmetini ve cennetini kazanmanın tek

yoludur
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuran-ı Kerim'in Gelecekten bahsetmesi! Yasin Arslan 0 1,175 22.05.12, 14:10:54
Last Post: Yasin Arslan
  sesli kuran meali fatosbudak 0 894 09.03.12, 15:58:01
Last Post: fatosbudak
  Kuran'ın matematiksel mucizeleri KoLiK 0 837 24.04.11, 05:02:21
Last Post: KoLiK
  Kuran'da Hıristiyanlar KoLiK 0 890 24.04.11, 04:57:49
Last Post: KoLiK
  Kuran'da hayvanlar KoLiK 0 533 24.04.11, 04:51:22
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)