Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sabır ile ilgili ayetler
#1
Sabırla ve namazla yardım isteyin Şüphesiz bu Allah'a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir

bakara 45

Sabırla ve namazla yardım isteyin Bana verdiğiniz sözü tutabilmek ve bana itaat edebilmek için hayasızlık ve kötülüklerden alıkoyan ve benim rızama yaklaştıran namazı kılarak yardım dileyin Şüphesiz ki namaz bana boyun eğip azabımdan korkan yaad ve cezamı tasdik edenlerden başkasına ağır ve zor gelir

Ayet-i kerimede insanlara sabırla ve namazla yardımmaşmaları emredilmektedir Taberi bu iki şeyle neye karşı yardımlaşılacağı hususumla şunları zikretmiştir: Allah" tealanın gönderdiği kitaplarda emirlerine uyulup yasaklarından kaçınılmasına dair kullarından aklığı ahdi yerine getirme hususunda bu iki şeyle yardımlaşmasının emredildiği beyan edilmektedir"

"Sabır"m asıl mânâsı nefsi sevdiği şeylerden alıkoymak ve heva ve hevesinden el çektirmektir Bu bakımdan felaketler karşısında kendisini frenleyene "Sabreden" denilmiş Ramazan ayına da yeme ve içmeye karşı sabredildi-ğinden dolayı "Sabır" ayı" denilmiştir Bir kısım âlimler buradaki "sabır" kelimesinden maksadın oruç tutmak olduğunu ve bu âyet-i kerimenin "Oruç tutarak namaz kılarak sabredin" demek istediğini söylemişlerdir Taberi ise tealanın bu âyet-i kerimede insanları ´ın emir ve yasaklarından nefislerine ağır gelenlere karşı sabretmelerini ist&liğini söylemiştir

Burada Allah´tan yardım dilerken yapılacak şeylerden özellikle namaz zikredilmektedir Çünkü onda Allah´ın kitabını okuma dünya zevklerini terket-me âhireti ve orada Allanın insanlar için hazırlamış olduğu şeyleri hatırlatma vardır

Resulullah (sav) herhangi bir sıkıntı ile karşılaştığında hemen namaz kılmaya başlardı [156]Abdurrahman diyor ki: "Abdullah b Abbas bir yolculuk yaparken kendisine kardeşi Kussem´in ölüm heberi ulşatı Abdullah b Abbas "Şüphesiz biz içiniz ve mutlaka ona döneceğiz [157]"(dedikten sonra yolun kenarına çekildi devesini çöktürdü iki reka namaz kıldı ve namazı uzattı Bitirdikten sonra kalkıp bineğine doğru yürüdü ve "Sabırla ve namazla yardım isteyin Şüphesiz ki namaz Allah'a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir" âyetini okudu

Ebul Âliye diyor ki: Allah"ın razı olacağı şeyleri başarmak için sabır ve namazla yardımlasın ve bilin ki bu ikisi de a itaattendir"

İbn-i Cüreyc diyor ki: "Sabırla ve namazla yardımlasın Çünkü bunlar ´ın rahmetine kavuşturan iki yardımdır"

Âyette zikredilenAllah'a boyun eğenler" ifadesinden maksat Abdullah b Abbas´a göre ın indirdiklerini tasdik edenler Ebul Âliye ye göre Allah'tan korkanlar" Mücahide göre "Hakkıyla imanedenler"dir [158]

[158] Ebu Cafer Muhammed b Cerir et-Taberi Taberi Tefsiri Hisar Yayınevi: 1/201-202
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Yaşar Nuri Öztürk tarafından tahrif edilen bazı ayetler KoLiK 0 1,205 24.04.11, 05:00:56
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) Kur’an’ın Dışında da Vahiy Geldiğine İşaret Eden Ayetler KoLiK 0 450 24.04.11, 04:54:53
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) İtaati Emreden Ayetler KoLiK 0 402 24.04.11, 04:54:26
Last Post: KoLiK
  Allah'ı Zikretmekle ilgili bazi ayetler. KoLiK 0 323 24.04.11, 04:50:10
Last Post: KoLiK
  Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan "Zerre" İle İlgili Ayetler KoLiK 0 460 24.04.11, 03:24:24
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)