Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İnsanın Gerçek Yol Göstericisi
#1
İnsanın Gerçek Yol Göstericisi - Yol Göstericimiz Kuran - Kuran Ahlakı
İnsanın Gerçek Yol Göstericisi - Yol Göstericimiz Kuran - Kuran Ahlakı Ne evren, ne dünya ne de insan başıboş, sahipsiz ve amaçsızdır Hepsini alemlerin Rabbi olan Allah yaratmıştır Evrende bulunan herşey Allah'ın iradesine boyun eğmiştir Evren, bir zamanlar yok iken, O'nun "ol" emri ile var olmaya başlamış ve şekillenmiştir Dünyayı insan için seçen, diğer tüm gezegenlerin aksine, suyla, havayla, bitkilerle, hayvanlarla, kısacası hayatla dolu bir gezegen yapan Allah ' tır İnsanın bedenini kuru bir balçıktan yaratıp, sonra da ona Kendi ruhundan üfleyen ve böylece ona bilinç ve irade veren yine Rabbimiz'dir Allah Kuran ' da şu şekilde buyurmaktadır:

"Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş'e, Ay'a ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O'nundur Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir" (Araf Suresi, 54)

Allah tüm evrene hakim olduğu gibi insana da hakimdir Ayetlerde şöyle buyrulur:

"Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun Şüphesiz O, sinelerin özünde saklı duranı bilendir O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir" (Mülk Suresi, 13�14)

Allah, Kendisi'ne yönelen kullarına dünyada ve ahirette sonsuz cenneti müjdelemiştir Allah cennet ile müjdelediği müminlere Kuran ' ın yol gösterici olduğunu bildirmiştir

"Elif, Lam, Mim Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir Kitaptır" (Bakara Suresi, 1�2)

Rabbimiz'in bizlere bir rehber ve rahmet olarak gönderdiği Kuran, insanların kendilerine edindikleri tüm diğer yol göstericilerden (kültürlerden, geleneklerden, ideolojilerden, hayat felsefelerinden vs) üstündür Çünkü diğer tüm yol göstericiler insan ürünüdür İnsanların sarılması gereken, hükmünde hiçbir eksik, hata ya da çarpıklık olmayan, alemlerin Rabbi Allah ' ın sözü Kuran ' dır Allah Kuran ' da şu şekilde buyurmuştur:

"De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek var mı?" De ki: "Hakka ulaştıracak Allah'tır Öyleyse, hakka ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?" (Yunus Suresi, 35)

Kuran ahlakını yaşamayıp atalarından gelen cahiliye geleneklerinin, sapkın ideolojilerin ya da yanlış hayat felsefelerinin peşinden gidenler, büyük bir yanılgı içinde olduklarını er ya da geç anlayacaklardır Ancak geç anlamak, ölümle birlikte anlamak anlamına gelir ki, bunun insana hiçbir faydası yoktur Kuran'ın bir özelliği de "furkan" olması, yani hak ile batılı, doğru ile yanlışı birbirinden ayırmasıdır ve her şey, ancak Kuran ahlakına uygun ise doğruluk kazanabilir

Allah bir ayette şu şekilde bildirmiştir

"Biz Kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik" (Nahl Suresi, 89)


Mercek Dergisi
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)