Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuran'ı Kerim'de yer alan 13 temel konu
#1
Kuran'ı Kerim'de yer alan 13 temel konu
Kuran'ı Kerim'de yer alan 13 temel konu
Kur'an okumak bir ibadettir Her bir harfine sevap verilir Ve her Müslüman; hayatının, gününün değişik saatlerinde bu ibadeti yerine getirmeye çalışır Peki Yüce kitabımızdaki en temel konuları biliyor musunuz?

Kur'an okumak bir ibadettir Her bir harfine sevap verilir Ve her Müslüman; hayatının, gününün değişik saatlerinde bu ibadeti yerine getirmeye çalışır Kur'an okurken ön hazırlık olarak muhakkak yerine getirmemiz gereken husus, gusül abdestini almamız gerektiren bir hal varsa onu yerine getirmiş olmamızdır Cünüp, hayız ve nifas halinde olan, dua ayetleri hariç Kur'an okuyamaz

Müslümanların Kur'an okuması için zorlaştırıcı kurallar getirmenin pek bir yararı yoktur Aşağıdaki maddeler sıralanırken de böyle bir gaye güdülmemiştir Ancak şu husus hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; Kur'an okuyan kişi Yüce Allah'la bir diyaloğa geçiyor demektir Allah'la yapılacak bu kitabî görüşmeye de, Müslüman, bazı ön hazırlıklarla gelmedir

Aşağıda belirlediğimiz maddeler adap çizgisindeki kurallardır Kur'an'dan alacağımız feyiz ve bereketin kalıcı olmasına katkı sağlayacak hususlardır Çoğunun farz anlamında bir mecburiyeti yoktur Ancak yerine getirilmesi de güzel görülmekte olup, Peygamber Efendimizin uyguladığı işlerdir

Şunu da hemen belirtelim ki amaç; Kur'an'la, onun içeriğiyle tanışmak, anlamak ve yaşamaktır Bunu sağlamak için herkes gereken hassasiyetle kendine bir yol çizecektir

Kur'an okuma adabı için bazı kurallar

1 Abdest almak Abdestsiz okunabilse bile bu durum hoş görülmemektedir Hayız, nifas ve cünüp iken, dua ayetleri hariç kesinlikle okunmaz

2 Mümkünse kıbleye dönmek

3 Temiz bir yerde olmak Hamam, lavabo, haram işlenen, oyun oynanan, içki içilen mekânlarda Kur'an okunmaz

4 Elbisenin temiz olması İdrar, kan, pislik bulaşmış bir elbiseyle Kur'an okunmaz Boyalı veya çamurlu iş elbiseleri olanlar için bir sakınca yoktur

5 Euzu besmele ile başlamak

6 Okurken esnediğimizde beklemek

7 Günün her vaktinde mümkün olmakla birlikte, şafak ve gece vakti okumak daha bereketlidir

8 Bulunduğumuz yerde gürültü veya başka bir program varsa ya sessiz okumalı veya ertelemeliyiz

9 Mümkünse oturarak okumak Ancak ayakta, yürüyerek, yatarak, vasıtada okumanın da bir sakıncası yoktur, üstelik bunun farklı bir güzelliği de vardır

10 Sesimizi güzelleştirerek, gülmekten ve laubali hareketlerden kaçınarak okumak Gereği yokken yüksek sesle okumamak

11 Manasını düşünerek okumak Arapça bilmiyorsak meal ve tefsirden muhakkak okumak

12 Rahmet, cennet ve müjde ayetlerini okurken sevinmek, sesimizi hafifçe yükseltmek, azap ve cehennem ayetleri okurken sesi düşürmek ve azaptan Allah'a sığınmak gerekir

13 Tecvid kurallarına uymak, harf, hareke ve mahreçlere dikkat etmek

14 Kur'an okuma sona erince 'Sadakallahül azim: Yüce Allah doğru söyledi, tasdik ediyorum' demek

15 Okuma bitince Kur'an'ı açık tutmamak, yüksek bir yere koymak, üzerine bir şeyler koymamak

16 Manasını bilmediğimiz ayetlere kafadan anlamlar ve yorumlar getirmemek

17 Secde ayetleri okunmuşsa hemen veya bitirdikten sonra secde etmek

18 Duha suresinden itibaren besmeleden önce tekbir getirmek

19 Kalkmadan önce kısa bir dua ve Fatiha okumak

20 Günde en az bir sayfa da olsa mealiyle okumak, böylece Allah'la günlük bir bağ kurmak Bundan daha büyük bir zevk ve haz duyulamaz

Kur'an'ın temel konuları

* 1 İman ve tevhid: Allah'ın varlığı ve birliği başta olmak üzere sıfatları, isimleri ve yaratıcılığıyla ilgili ayetler

* 2 Nübüvvet: Başta Hz Muhammed (sav) olmak üzere peygamberler ve peygamberlik, kitaplar ve melekler ile ilgili ayetler

* 3 Ahiret (Kıyamet): Öldükten sonra hayatın varlığı, hesap, mizan

* 4 Cennet ve Cehennem (Vaad ve vaid): Allah'ın emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınanların cennetle mükâfatlandırılacağı, Allah'a isyan edenlerin de cehennemle cezalandırılacağı

* 5 İbadetler: Bir müminin yapmakla yükümlü olduğu namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler

* 6 Muamelat (İslam Hukuku): Fert, toplum ve devlet ilişkilerini düzenleyen bir takım hükümler, hukuk kuralları Alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi temel hükümler

* 7 Ukubat (İslam Ceza Hukuku): Toplumun düzenini bozan, temel hak ve hürriyetleri tehdit eden ve insan haklarını çiğneyen kişilere uygulanacak cezalar

* 8 Ahlak: Kişinin her zaman ve zemine uyması gereken; ana-babaya hürmet, insanlara iyi davranma, haram olan şeyler, kötülükler ve bunlardan kaçınma, doğruluk, merhamet, sevgi gibi konular

* 9 Nasihat ve tavsiyeler: Allah'ı, ahireti, hesabı unutmama, dünyaya bağlanmama gibi konulardaki tavsiyeler

* 10 İlmi gerçekler ve tefekkür: Aklımızı kullanma, tefekkür etme, kâinatta var olan hakikatleri araştırma emirleri

* 11 Geçmiş milletlerin kıssaları: Eski dönemlerde yaşamış peygamberler, kötülük önderleri ve değişik toplumlardan bahseden olaylar

* 12 Dua ve zikir: Allah'la irtibatı sürekli kılacak dua ve Allah'ı anma ifadeleri

* 13 Cihad ve şehadet: Dini ve kutsal olanı korumaya yönelik, sürekli diri ve canlı olmayı, hazırlıklı olup gerektiğinde Allah yolunda canımızı vermemizi emreden ayetler
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuran-ı Kerim'in Gelecekten bahsetmesi! Yasin Arslan 0 1,178 22.05.12, 14:10:54
Last Post: Yasin Arslan
  sesli kuran meali fatosbudak 0 897 09.03.12, 15:58:01
Last Post: fatosbudak
  Kuran'ın matematiksel mucizeleri KoLiK 0 839 24.04.11, 05:02:21
Last Post: KoLiK
  Kur'ân-ı Kerîm’i tefsir metodu ve günümüzde yapılan tahrifatlar KoLiK 0 990 24.04.11, 05:00:31
Last Post: KoLiK
  Kuran'da Hıristiyanlar KoLiK 0 896 24.04.11, 04:57:49
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)