Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuran'da Üçlemenin Red Edildiğine Dair Ayetler
#1
Kuran'da Üçlemenin Red Edildiğine Dair Ayetler
Kuran'da Üçlemenin Red Edildiğine Dair Ayetler
Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız; "üçtür" demeyiniz (Bundan) kaçının, sizin için hayırlıdır Allah, ancak bir tek İlah'tır O, çocuk sahibi olmaktan yücedir Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur Vekil olarak Allah yeter Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar Kim O'na ibadet etmeye 'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır (Nisa Suresi, 171-172)

Andolsun, "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfre düşmüştür Oysa Mesih'in dediği (şudur "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin Çünkü O, Kendisi'ne ortak koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir Zulmedenlere yardımcı yoktur" (Maide Suresi, 72)

Andolsun, "Şüphesiz, Allah Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler küfre düşmüştür De ki: "O, eğer Meryem oğlu Mesih'i, onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse, Allah'tan (bunu önlemeye) kim bir şeye malik olabilir? Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır; dilediğini yaratır Allah herşeye güç yetirendir (Maide Suresi, 17)

Allah: "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve annemi Allah'ı bırakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dediğinde: "Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz Eğer bunu söyledimse mutlaka Sen onu bilmişsindir Sen bende olanı bilirsin, ama ben Sen'de olanı bilmem Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sensin Sen" (Maide Suresi, 116)

(İsa) Dedi ki: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum (Allah) Bana Kitab'ı verdi ve beni peygamber kıldı Nerede olursam (olayım,) beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti" (Meryem Suresi, 30-31)

Beşerden hiç kimsenin, Allah kendisine Kitab'ı, hükmü ve peygamberliği verdikten sonra insanlara: "Allah'ı bırakıp bana kulluk edin" deme (hakkı ve yetki)si yoktur Fakat o, "Öğrettiğiniz ve ders verdiğiniz Kitab'a göre Rabbaniler olunuz" (deme görevindedir) (Al-i İmran Suresi, 79)

Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir Ondan önce de elçiler gelip geçti Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi Bir bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nasıl da çevriliyorlar? (Maide Suresi, 75)

Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki, ona şunu vahyetmiş olmayalım: "Ben'den başka İlah yoktur, öyleyse Bana ibadet edin" "Rahman (olan Allah) çocuk edindi" dediler O, (bu yakıştırmadan) yücedir Hayır, onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır Onlar sözle (bile olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle yapıp-etmektedirler O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir; onlar şefaat etmezler (kendisinden) hoşnut olunandan başka Ve onlar, O'nun haşmetinden içleri titremekte olanlardır Onlardan her kim: "Gerçekten ben, O'nun dışında bir ilahım" diyecek olsa, bu durumda Biz onu cehennemle cezalandırırız Zalimleri Biz böyle cezalandırırız (Enbiya Suresi, 25-29)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuran-ı Kerim'in Gelecekten bahsetmesi! Yasin Arslan 0 1,177 22.05.12, 14:10:54
Last Post: Yasin Arslan
  sesli kuran meali fatosbudak 0 895 09.03.12, 15:58:01
Last Post: fatosbudak
  Kuran'ın matematiksel mucizeleri KoLiK 0 838 24.04.11, 05:02:21
Last Post: KoLiK
  Yaşar Nuri Öztürk tarafından tahrif edilen bazı ayetler KoLiK 0 1,205 24.04.11, 05:00:56
Last Post: KoLiK
  Kuran'da Hıristiyanlar KoLiK 0 893 24.04.11, 04:57:49
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)