Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuranda geçen cimrilik ile ilgili ayetler
#1
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


Allah'ın, bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar Hayır; bu, onlar için şerdir; kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır Allah yaptıklarınızdan haberi olandır


(AL-İ İMRAN SURESİ / 180)


Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder (önerir)ler Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır


(NİSA SURESİ / 37)


Ey iman edenler, gerçek şu ki, (yahudi) bilginlerinden ve (hristiyan) rahiplerinden çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar Onlara acı bir azabı müjdele


(TEVBE SURESİ / 34)

Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve "İşte bu, kendiniz için yığıp-sakladıklarınızdır; yığıp-sakladıklarınızı tadın" (denilecek)


(TEVBE SURESİ / 35)


Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün de açık tutma Sonra kınanır, hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın


(İSRA SURESİ / 29)


De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız, bu durumda harcama endişesiyle gerçekten (cimrilik edip elinizde) tutardınız İnsan pek cimridir


(İSRA SURESİ / 100)


Onlar, harcadıkları zaman, ne israf ederler, ne kısarlar; (harcamaları,) ikisi arasında orta bir yoldur


(FURKAN SURESİ / 67)


Ki onlar, cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emr (tavsiye) ederler Her kim yüz çevirirse, artık şüphesiz Allah, Ğaniy (hiç bir şeye muhtaç olmayan), Hamid (övülmeye layık olan) O'dur


(HADİD SURESİ / 24)


Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının, dinleyin ve itaat edin Kendi nefsinize hayır olmak üzere infakta bulunun Kim nefsinin bencil-tutkularından korunursa; işte onlar, felah bulanlardır


(TEĞABÜN SURESİ / 16)(Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta olanı


(MEARIC SURESİ / 18)


Eğer sizden onları(n tümünü) isteyip sizi çıplak bırakacak olursa, cimrilik edersiniz ve sizin kinlerinizi de ortaya çıkarmış olur


(MUHAMMED SURESİ / 37)


İşte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz; buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor Kim cimrilik ederse, artık o, ancak kendi nefsine cimrilik eder Allah ise, Ğaniy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır; fakir olan sizlersiniz Eğer siz yüz çevirecek olursanız, sizden başka bir kavmi getirip-değiştirir Sonra onlar, sizin benzeriniz de olmazlar


(MUHAMMED SURESİ / 38)


Gerçek şu ki, biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bunlara da bela verdik Hani onlar, sabah vakti (erkenden ve kimseye haber vermeden) onu (bahçeyi) mutlaka devşireceklerine dair and içmişlerdi


(KALEM SURESİ / 17)


(Bu konuda) Hiç bir istisna yapmıyorlardı


(KALEM SURESİ / 18)


Fakat onlar, uyuyorlarken, Rabbin tarafından dolaşıp-gelen bir bela' onun üstünü sarıp-kuşatıverdi


(KALEM SURESİ / 19)


Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup-kapkara kesildi


(KALEM SURESİ / 20)


Nihayet sabah vakti birbirlerine seslendiler


(KALEM SURESİ / 21)


"Eğer ürününüzü devşirecekseniz erkence kalkıp-çıkın"


(KALEM SURESİ / 22)


Derken, aralarında fısıldaşarak çıkıp-gittiler:


(KALEM SURESİ / 23)


"Bugün sakın oraya hiç bir yoksul girip de karşınıza çıkmasın"


(KALEM SURESİ / 24)


(Yoksulları) Engellemeye güçleri yetebilirmiş gibi erkenden gittiler


(KALEM SURESİ / 25)


Ama onu görünce: "Muhakkak biz (gideceğimiz yeri) şaşırmışız" dediler


(KALEM SURESİ / 26)


"Hayır, biz (her şeyden ve bütün servetimizden) yoksun bırakıldık"


(KALEM SURESİ / 27)


ki: "Rabbimiz seni tesbih eder, yüceltiriz; gerçekten bizler zalim imişiz"


(KALEM SURESİ / 29)


Şimdi birbirlerine karşı kendilerini kınamaya başladılar


(KALEM SURESİ / 30)


"Yazıklar bize, gerçekten bizler azgınmışız" dediler


(KALEM SURESİ / 31)


"Belki Rabbimiz, onun yerine daha hayırlısını verir; şüphesiz biz, yalnızca Rabbimize rağbet eden kimseleriz"


(KALEM SURESİ / 32)


İşte azab böyledir Ahiret azabı ise, muhakkak çok daha büyüktür; bir bilseler


(KALEM SURESİ / 33)


"Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı"


(HAKKA SURESİ / 34)


O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz)


(TEKVİR SURESİ / 24)


Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz


(FECR SURESİ / 18)


Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,


(LEYL SURESİ / 8)


Ve en güzel olanı yalan sayarsa,


(LEYL SURESİ / 9)


Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız


(LEYL SURESİ / 10)


Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz


(LEYL SURESİ / 11)


Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur


(MA'UN SURESİ / 3 )
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuranda depremin verdiği haberler KoLiK 0 1,476 24.04.11, 05:02:00
Last Post: KoLiK
  Yaşar Nuri Öztürk tarafından tahrif edilen bazı ayetler KoLiK 0 1,201 24.04.11, 05:00:56
Last Post: KoLiK
  Kuranda savaş KoLiK 0 1,161 24.04.11, 04:58:15
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) Kur’an’ın Dışında da Vahiy Geldiğine İşaret Eden Ayetler KoLiK 0 448 24.04.11, 04:54:53
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) İtaati Emreden Ayetler KoLiK 0 400 24.04.11, 04:54:26
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)