Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuranda geçen ceza ile ilgili ayetler
#1
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


Bunu, hem çağdaşlarına, hem sonra gelecek olanlara 'ibret verici bir ceza', takva sahipleri için de bir öğüt kıldık


(BAKARA SURESİ / 66)


Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlarından sürüp-çıkarıyor ve günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyeleşiyordunuz Oysa onları çıkarmanız, size haram kılınmıştı Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir


(BAKARA SURESİ / 85)


Onları, bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın Fitne, öldürmekten beterdir Onlar, size karşı savaşıncaya kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın Kafirlerin cezası işte böyledir


(BAKARA SURESİ / 191)


Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban(ı gönderin) Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir) Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban(ı kesmek gerekir) Bulamayana da, hacc'da üç gün, döndüğünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlar, tamı tamına on (gün) oruç vardır Bu, ailesi Mescid-i Haram'da olmayanlar içindir Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır


(BAKARA SURESİ / 196)


İsrailoğullarına sor, onlara nice açık ayet(ler) verdik Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek şiddetli olandır


(BAKARA SURESİ / 211)


İşte bunların cezası, Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetlerinin üzerine olmasıdır


(AL-İ İMRAN SURESİ / 87)


İçinizden özgür mü'min kadınları nikahlamaya güç yetiremeyenler, o zaman sağ ellerinizin malik olduğu inanmış cariyelerinizden (alsın) Allah sizin imanınızı en iyi bilendir Öyleyse onları, fuhuşta bulunmayan, iffetli ve gizlice dostlar edinmemişler olarak velilerinin izniyle nikahlayın Onlara ücretlerini (mehirlerini) maruf (güzel ve örfe uygun) bir şekilde verin Evlendikten sonra, fuhuş yapacak olurlarsa, özgür kadınlar üzerindeki cezanın yarısı(nı uygulayın) Bu, sizden günaha sapmaktan endişe edip korkanlar içindir Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır Allah, bağışlayandır, esirgeyendir


(NİSA SURESİ / 25)


Kim bir mü'mini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir Allah ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azab hazırlamıştır


(NİSA SURESİ / 93)


Ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap Ehlinin kuruntularıyla değil Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Allah'tan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamaz


(NİSA SURESİ / 123)


Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar Ama onlara (onun) benzeri gösterildi Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiç bir bilgileri yoktur Onu kesin olarak öldürmediler


(NİSA SURESİ / 157)


"Şüphesiz kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim Zulmedenlerin cezası budur"


(MAİDE SURESİ / 29)


Allah'a ve Resûlü'ne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri, asılmaları ya da elleriyle ayaklarının çaprazca kesilmesi veya (bulundukları) yerden sürülmeleridir Bu, dünyadaki aşağılanmalarıdır, ahirette onlar için büyük bir azab vardır


(MAİDE SURESİ / 33)


Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Allah'tan, 'tekrarı önleyen kesin bir ceza' olmak üzere ellerini kesin Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir


(MAİDE SURESİ / 38)


De ki: "Allah katında, 'kesinleşmiş bir ceza olarak' bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazablandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar; işte bunlar, yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır"


(MAİDE SURESİ / 60)


Ey iman edenler, siz ihramlıyken avı öldürmeyin Sizden kim onu kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse, cezası, hayvandan öldürdüğünün bir benzeridir Buna da, Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olarak içinizden adalet sahibi iki kişi hükmedecektir Veya yoksulları doyurmak veya onun dengi oruç tutmak olan bir keffaret vardır Böylelikle işlediğinin vebalini tadmış olsun Allah geçmişte olanı bağışladı Ama kim tekrarlarsa, Allah ondan öc alacaktır Allah üstün ve güçlü olandır, öc sahibidir


(MAİDE SURESİ / 95)


Bilin ki, Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır Ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir


(MAİDE SURESİ / 98)


Ve kendi zanlarınca dediler ki: "Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır Onları bizim dilediklerimiz dışında başkası yiyemez (Şu) Hayvanların da sırtları haram kılınmıştır" Öyle hayvanlar vardır ki, -O'na iftira etmek suretiyle- üzerlerinde Allah'ın ismini anmazlar Yalan yere iftira düzmekte olduklarından dolayı O, cezalarını verecektir


(EN'AM SURESİ / 138)


Bir de dediler ki: "Bu hayvanların karınlarında olan, yalnızca bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise haramdır Eğer o, ölü doğarsa onlar da bunda ortaktırlar" Allah, (bu) düzmelerinin cezasını verecektir Şüphesiz O, hüküm sahibi olandır, bilendir


(EN'AM SURESİ / 139)


Yahudi olanlara her tırnaklı (hayvanı) haram kıldık Sığırlardan ve koyunlardan, sırtlarına veya bağırsaklarına yapışan veya kemiğe karışanlar dışında iç yağlarını da onlara haram kıldık 'Azgınlık ve hakka tecavüzde bulunmaları' nedeniyle onları böyle cezalandırdık Biz şüphesiz doğru olanlarız


(EN'AM SURESİ / 146)


Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır, kim bir kötülükle gelirse, onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar


(EN'AM SURESİ / 160)


Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler Biz suçlu-günahkarları işte böyle cezalandırırız


(A'RAF SURESİ / 40)


Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler vardır Biz zulme sapanları işte böyle cezalandırırız


(A'RAF SURESİ / 41)


Dediler ki: "Onu ve kardeşini şimdilik bekletiver (vereceğin cezayı ertele), şehirlere de toplayıcılar yolla";


(A'RAF SURESİ / 111)


Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar, onların amelleri boşa çıkmıştır Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı?


(A'RAF SURESİ / 147)


Şüphesiz, buzağıyı (tanrı) edinenlere Rablerinden bir gazab ve dünya hayatında bir zillet yetişecektir İşte biz, 'yalan düzüp-uyduranları' böyle cezalandırırız


(A'RAF SURESİ / 152)


İsimlerin en güzeli Allah'ındır Öyleyse O'na bunlarla dua edin O'nun isimlerinde 'aykırılığa (ve inkâra) sapanları' bırakın Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır


(A'RAF SURESİ / 180)


(Bundan) Sonra Allah, elçisi ile mü'minlerin üzerine 'güven duygusu ve huzur' indirdi, sizin görmediğiniz orduları indirdi ve inkâr edenleri azablandırdı Bu, inkârcıların cezasıdır


(TEVBE SURESİ / 26)


Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar


(TEVBE SURESİ / 82)


Onlara geri döndüğünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Allah'a and içecekler Artık siz onlara sırt çevirin Onlar gerçekten pistirler Kazanmakta olduklarının bir cezası olarak, barınma yerleri cehennemdir


(TEVBE SURESİ / 95)


Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma uğrattık İşte biz, suçlu-günahkar olan bir topluluğu böyle cezalandırırız


(YUNUS SURESİ / 13)


Sonra o zulmetmekte olanlara: "Sürekli azabı tadın" denilecek Kazandıklarınız dışında, bir başka şeyle mi cezalandırılacaktınız?"


(YUNUS SURESİ / 52)


Kapıya doğru ikisi de koştular Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı (Tam) Kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar Kadın dedi ki: "Ailene kötülük isteyenin, zindana atılmaktan veya acı bir azabtan başka cezası ne olabilir?"


(YUSUF SURESİ / 25)


"Öyleyse" dediler "Eğer yalan söylüyorsanız (bunun) cezası nedir?"


(YUSUF SURESİ / 74)


Dediler ki: "Bunun cezası, (su tası) yükünde bulunanın kendisidir İşte biz zulmedenleri böyle cezalandırırız"


(YUSUF SURESİ / 75)


Onlar, iyilikten önce kötülüğü çabuklaştırmak istiyorlar; oysa onlardan önce nice örnekler gelip-geçmiştir Ve şüphesiz, senin Rabbin, zulümlerine karşılık insanlar için bağışlama sahibidir ve şüphesiz senin Rabbin, cezası çok şiddetli olandır


(RA'D SURESİ / 6)


Gök gürültüsü O'nu hamd ile, melekler de O'na olan korkularından tesbih ederler O, yıldırımları gönderip bununla dilediğine çarpar; onlar ise Allah hakkında çekişip-tartışırlar O, gücü (ve cezası) pek çetin olandır


(RA'D SURESİ / 13)


(Bu azab,) Allah'ın her nefsi kendi kazandığıyla cezalandırması içindir Şüphesiz Allah, hesabı pek çabuk görendir


(İBRAHİM SURESİ / 51)


Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır


(NAHL SURESİ / 126)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuranda depremin verdiği haberler KoLiK 0 1,476 24.04.11, 05:02:00
Last Post: KoLiK
  Yaşar Nuri Öztürk tarafından tahrif edilen bazı ayetler KoLiK 0 1,201 24.04.11, 05:00:56
Last Post: KoLiK
  Kuranda savaş KoLiK 0 1,162 24.04.11, 04:58:15
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) Kur’an’ın Dışında da Vahiy Geldiğine İşaret Eden Ayetler KoLiK 0 448 24.04.11, 04:54:53
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) İtaati Emreden Ayetler KoLiK 0 400 24.04.11, 04:54:26
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)