Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuranda geçen ay ile ilgili ayetler
#1
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


O sabahı yarıp çıkarandır Geceyi bir sükun (dinlenme), güneş ve ay'ı bir hesap (ile) kıldı Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir


(EN'AM SURESİ / 96)


Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O'nundur Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir


(A'RAF SURESİ / 54)


Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O'dur Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır


(YUNUS SURESİ / 5)


Allah O'dur ki, gökleri dayanak olmaksızın yükseltti; onları görmektesiniz Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi, her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler Her işi evirip düzenler, ayetleri birer birer açıklar Umulur ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız


(RA'D SURESİ / 2)


Güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır


(İBRAHİM SURESİ / 33)


Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O'nun emriyle emre hazır kılınmıştır Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır


(NAHL SURESİ / 12)


Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur; her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor


(ENBİYA SURESİ / 33)


Gökte burçlar kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vareden (Allah) ne yücedir


(FURKAN SURESİ / 61)


Görmüyor musun ki, gerçekten Allah, geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündüzü de geceye bağlayıp-katar Güneş ile ayı emre amade kılmıştır Her biri, adı konulmuş bir süreye kadar akıp gider Allah yaptıklarınızdan haberdârdır


(LOKMAN SURESİ / 29)


İşte-böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz O'nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür


(LOKMAN SURESİ / 30)


(Allah) Geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündüzü de geceye bağlayıp-katar; güneşi ve ayı emre amade kılmıştır, her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir İşte bunları (yaratıp düzene koyan) Allah sizin Rabbinizdir; mülk O'nundur O'ndan başka taptıklarınız ise, 'bir çekirdeğin incecik zarına' bile malik olamazlar


(FATIR SURESİ / 13)


Ay'a gelince, biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (döner)


(YASİN SURESİ / 39)


Ne güneşin aya erişip-yetişmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler


(YASİN SURESİ / 40)


Gökleri ve yeri hak olarak yarattı Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp-örtüyor Güneşe ve aya boyun eğdirdi Her biri adı konulmuş bir ecele (süreye) kadar akıp gitmektedir Haberin olsun; üstün ve güçlü olan, bağışlayan O'dur


(ZÜMER SURESİ / 5)


Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir Siz güneşe de, aya da secde etmeyin Alah'a secde edin, ki bunları kendisi yaratmıştır Eğer O'na ibadet edecekseniz


(FUSSİLET SURESİ / 37)


Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir


(RAHMAN SURESİ / 5)


"Ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de (aydınlatıcı ve yakıcı) bir kandil yapmıştır"


(NUH SURESİ / 16 )
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuranda depremin verdiği haberler KoLiK 0 1,480 24.04.11, 05:02:00
Last Post: KoLiK
  Yaşar Nuri Öztürk tarafından tahrif edilen bazı ayetler KoLiK 0 1,205 24.04.11, 05:00:56
Last Post: KoLiK
  Kuranda savaş KoLiK 0 1,165 24.04.11, 04:58:15
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) Kur’an’ın Dışında da Vahiy Geldiğine İşaret Eden Ayetler KoLiK 0 453 24.04.11, 04:54:53
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) İtaati Emreden Ayetler KoLiK 0 403 24.04.11, 04:54:26
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)