Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kur'anı neden Peygamberimiz kitap haline getirmedi
#1
Mehmet Paksu, 'Hz Muhammed (sav), yaşadığı dönemde Kur'an-ı Kerim'i neden bir kitap haline getirmedi?' diye soran bir okuyucusuna şu gerçekleri açıkladı


Mehmet Paksu'nun yazısı

Kur'an'ı neden Peygamberimiz kitap haline getirmedi?

Merhaba hocam, ben size Rusya'dan yazıyorum Eşim kısa bir zaman önce İslam dinini kabul ederek Müslüman oldu
Benim herhangi bir zorlamam olmadan, ama daha tam olarak her şeye bizim gibi bir kültür içinden gelmiş insanların yaptığı gibi tam bir teslimiyet içinde değil, sürekli sorulara cevap aramaya çalışıyor Benim için normal olan ve daha bugüne kadar aklıma dahi getirmediğim, nedenini sorgulamadığım olayları sorgulamaya çalışıyor, tabi ki ben bunu doğal karşılıyorum Bana geçenlerde bir soru sordu

Mesela Hz Muhammed (sav), yaşadığı dönemde Kur'an-ı Kerim'i neden bir kitap haline getirmedi? Nasıl oluyor da kendinden sonraki insanlar bunları sure sure bir dizin haline getiriyorlar?

"Bu kadar çok ince düşünen bir insan bunu neden yapmadı?" diyor Ben buna bir cevap veremedim Sizin cevabınızı bekliyorum (Ahmet Apa) Kur'an-ı Kerim'in inişi Peygamberimiz'in (asm) zamanında tamamlandığı gibi, kayda geçmesi ve ezberlenmesi de Peygamberimiz hayatta iken gerçekleşti

Kur'an-ı Kerim ayet ayet veya sûreler halinde vahiy oldukça Peygamberimiz vahiy katiplerinden birisini çağırır ve hemen yazdırırdı Yeni nâzil olan ayeti, daha önce gelen sûre ve ayetlerin neresine konacağını bildirirdi Ancak gelen bu vahiyler kronolojik bir sıraya göre değil de, Kur'an'ın kendisine özgü üslûbuna göre sıralanırdı İnen bütün ayet ve sûreler bizzat Peygamberimiz'in (asm) huzurunda yazılırdı

Bu arada vahiy kâtipleri bir nüsha da kendileri için yazardı Bu şekilde ayetlerin kaydı ve zabtı sağlanmış olurdu Yazılan ayetler daha sonra Peygamberimiz'e okunur, gözden geçirilir; yazım hatası varsa düzeltilirdi Bundan sonra ilk yazılan nüsha Peygamberimiz'in evinde bulundurulurdu Yazılan nüshalar Peygamberimiz'in (asm) evinde muhafaza edilirdi

O zamanlar yeterli miktarda kâğıt bulunmadığından, gelen vahiyler tabaklanmış derilere, tahta levhalara, develerin kürek kemiklerine, beyaz yassı taşlara, hurma dallarına, kâğıt parçalarına ve porselenlere yazılırdı Ayetlerin düzenlenmesi, kesin bir emir ve hükümle yapılıyordu Hz Cebrail, Peygamberimiz'e, "Falan ayeti falan yere koyun" diye tarif eder, Peygamberimiz de ona göre sırasını ve düzenlemesini yaptırırdı

Pek çok İslam alimine göre, "sûrelerdeki ayetlerin düzenlenmesi Hz Cebrail'in tarifiyle Resulullah tarafından yapılmıştır" Sûrelerin düzenlenmesi ayetlerde olduğu gibi vahye dayalı olarak yapılmıştır Zaten her yönüyle vahiy eseri olan Kur'an-ı Kerim'in düzenlenmesinin de vahiy sonucu olarak yapılması gerekirdi

Çünkü Peygamberimiz'in (asm) zamanında pek çok Sahabi tarafından Kur'an'ın tamamı ezberlenmişti

O zamanlar çok sayıda Kur'an hafızı mevcuttu Sahabilerin bu okuyuşu da belli bir sıraya göreydi Kur'an'ın Peygamberimiz tarafından düzenlendiği ayrıca Kur'an'da da yer alıyor: "Onu toplamak ve okutmak bize aittir O halde biz onu sana okuduğumuz zaman okunuşunu takip et" 11 Peygamberimiz'in zamanında Kur'an-ı Kerim bizim bildiğimiz şekliyle bir cilt halinde değildi O zaman böyle bir şeye ihtiyaç duyulmamıştı Çünkü henüz vahiy kesilmişti ve Peygamberimiz hayattaydı

Peygamberimiz'in vefatından sonra Yemame Savaşı gibi yetmiş kadar hafızın şehit olması ve benzeri olaylar Kur'an'ın müstakil bir cilt halinde derlenmesi zaruretini ortaya çıkardı

Hz Ebû Bekir'in halifeliği günlerinde bu görev vahiy kâtiplerinden Zeyd bin Sâbit'e verildi Hz Zeyd de çeşitli maddeler üzerine yazılan Kur'an ayetlerini topladı, hepsini bir araya getirdi İşte ilk defa meydana getirilen bu Kur'an'a "Mushaf" ismi verildi (Bu konuda daha geniş bilgiyi "Hayatımızdaki Kur'an" isimli kitabımızda bulabilirsiniz)

1 Kıyâme Sûresi, 17-18
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kur'an neden bu kadar kalın ? KoLiK 0 411 24.04.11, 04:43:23
Last Post: KoLiK
  Kur'an okumak insanı neden rahatlatır.... KoLiK 0 363 24.04.11, 03:14:33
Last Post: KoLiK
  Peygamberimiz (sav) Üzerine Salavat Getirmenin Fazileti KoLiK 0 335 24.04.11, 01:44:22
Last Post: KoLiK
  KUR'ÂN'IN İKNÂ HUSÛSİYETİ Kitap Özeti theteknik 0 424 01.04.11, 21:21:17
Last Post: theteknik
  Eşsiz Bir Kitap theteknik 0 414 01.04.11, 21:17:23
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)