Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cennetin Sıfatları
#1
Cennetin Sıfatları
Cennetin Sıfatları
Mana âleminin, maddi kıstaslarla çevrili insan aklıyla algılanması mümkün değildir Daha önce zikri geçen "Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın tahammül dahi edemeyeceği” kutsi hadisi ve İbn Abbas'ın (radıyallahu anh) bu anlamda "Cennetteki isimlerden başka dünyayı ifade eden bir şey yoktur" sözü Cennetin beşer zihni ile tasavvur edilemeyeceğini ortaya koymaktadır Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Cennetin tasviri mahiyetinde yer alan ayet-i kerimelerin sadece beşerin zihnine yakınlaştırmak için zikredildiğini söyleyebiliriz Bu demektir ki Kur'an'da zikrolan Cennet tasviri içerisindeki misal olarak bağ, bahçe, nehir ve benzeri nesneler insan tahayyülünün fevkindedir Bağları bahçeleri ve altından akan nehirlerin güzelliği hayal dahi edilemez

Bu gerçekler ışığı altında Kur'an-ı Kerim'in bize çizdiği Cennet portresini şöyle sınırlayabiliriz:

Girilmesi için kapıları olan, içinde üst üste konmuş konakları, altından içenlere zevk veren şarap ve süzülmüş baldan ırmakların aktığı sarmaş dolaş olmuş koyu yeşilliklerin ve meyveleri kolayca toplanabilen ağaçların bolca olduğu bağ ve bahçeler ve içerisinde ebedi yaşam
Reply
#2
Ayetel Kürsi
a) Cennetin Genişliği

Cennetin genişliği ile ilgili sarih bir açıklama olmamakla beraber Hadid suresi 21 ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır;

"Rabbinizden bir mağfirete; Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan Cennete koşuşun" (57/21)

Bu tasvir Cennetin tasavvur edilemeyecek kadar geniş olduğunu ifade eden sadece bir benzetmedir

b) Cennetin Kapıları

Kur'an-ı Kerim Cennetin birden fazla kapısı olduğunu, zikri geçen ayetlerdeki cemi sigasıyla işaret etmektedir

"Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük Cennete sevk edilir, oraya varıp da kapılan açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler"(39/73) "Kapıları yalnızca kendilerine açılmış Adn Cennetleri vardır" (38/50)

Bunun dışında; adedi hakkında, bazı hadislerde 8 kapısı olduğu rivayeti yer almaktadır

c) Cennetin Meskenleri, Odaları

Cennet hayatının önemli bir yerini oluşturan meskenleri ve onun mahiyeti Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette beyan edilmiştir

"İman edip iyi amelde bulunanlar müstesna; onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükafat vardır Onlar (Cennet) odalarında güven içindedirler" (34/37)

"Fakat Rablerinden sakınanlara, üst üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır" (39/20)

"İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan Cennetlere, Adn Cennetlerindeki güzel meskenlere koyar" (61/12)

d) Cennetin Nehirleri

Kur'an-ı Kerim'de yer alan: Cennet tasvirleri içinde kelimenin çoğul olarak kullanıldığı ayetlerin ekserisinde altlarından nehirlerin aktığı ifade edilmiştir10 "İçinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan Adn Cennetleri!" (20/76) "Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan Cennetlere sokar" (66/ "İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan Cennetler olduğunu müjdele!" (2/25) "Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır" (9/100)

Muhammed suresinde ise bu nehirlerin vasıfları bildirilmektedir: "Muttakilere vadolunan Cennetin durumu şöyledir: içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır"(47/15)

e) Cennetin ağaç ve meyveleri

Ağaç ve meyveler, sözlük anlamı bağ bahçe olan Cennet için vazgeçilmez unsurlardır

"Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! Düzgün kiraz ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, sayısız meyveler içindedirler" (56/27-33)

"Orada, güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler" (44/55) "(Cennet ağaçlarının) gölgeleri, üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur" (76/14) "Orada sizin için bol bol meyveler vardır onlardan yersiniz" denilir" (43/73) "O Cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızk olarak yedirildikçe: Bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu, derler Bu rızklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine) benzer olarak verilmiştir" (2/25)

Cennet Ehli
Kur'an-ı Kerim'de muttakilerin, mukarrebunun ve salih amel işleyenlerin Cennete ehil olacağı defalarca beyan edilmiştir

"(O gün) Cennet, takva sahiplerine yaklaştırılır" (26/90)

"Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük Cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz Artık ebedi kalmak üzere girin buraya, derler" (39/73)

"İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince işte onlar Cennet ehlidir" (11/2)

"Kullarımızdan, takva sahibi kimselere verdiğimiz Cennet işte budur" (19/63)

a) Cennet Ehlinin Yemekleri

"Canlarının çektiği çeşit çeşit meyveler arasındadırlar (Kendilerine "İstediklerinizin karşılığı olarak şimdi afiyetle yeyin için" (denir) (26/90) "Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik" (54/22) "Kendilerine mühürlü halis bir içecek sunulur" (83/25) "Onlar koltuklara yaslanıp kurularak orada bir çok meyveler ve içecekler isterler" (38/51)

b) Cennet Ehlinin Giysileri

"İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar" (44 /53)
"Onlar Adn Cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler; ince ve kalın dibadan yeşil elbiseler giyecekler"(18/31) "Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler Orada giyecekleri ise ipektir" (22/23)

c) Cennet Ehlinin Birbirleriyle Görüşmeleri

"Onlar Cennetler içinde sorarlar"'(74/40)

d) Cennet Ehlinin Zevceleri

"Onlar için Cennette tertemiz eşler de vardır Ve onlar orada ebedi kalıcılardır"'(2/25)

"İşte böyle Bunun yanı sıra Biz onları, iri gözlü hurilerle evlendiririz" (44/54)

"(Onlara) beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, iri gözlü huriler, saklı inciler gibi Yaptıklarına karşılık olarak (verilir)" (56/22-25)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kur’an da müminlerin sıfatları KoLiK 0 481 24.04.11, 04:52:19
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)