Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kuranda Ebedi Cehennemlikler İle İlgili Ayetler
#1
Kuranda Ebedi Cehennemlikler İle İlgili Ayetler

Beyyine suresi, 6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler Orada ebedî olarak kalacaklardır Onlar, insanların en şerlileridir

Maide suresi, 10- İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, cehennemliktirler

Tevbe suresi, 63- Bilmiyorlar mı ki, kim Allaha ve Resulüne karşı gelirse, ona muhakkak ki içinde ebedi kalınacak cehennem ateşi vardır İşte rüsvaylığın büyüğü de budur

Tevbe suresi, 68- Allah, erkek kadın bütün münafıklara ve bütün kâfirlere cehennem ateşini ebedî olarak vaad buyurdu O ateş onlara yeter Allah onlara lânet etmiştir Onlara bitmez tükenmez bir azap vardır

Zuhruf suresi, 74- Şüphesiz ki suçlular, cehennem azâbında ebedi olarak kalacaklardır

Mümin suresi, 76- İçlerinde ebedî olarak kalmak üzere cehennemin kapılarından girin Bak ne kötü o kibirlenenlerin yeri?

Müminin suresi, 102- Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir 103- Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler (Bunun tefsirine bakılacak Kafirlerin amellerinin tartıya girip girmeyeceği vs)

Nur suresi, 57- İnkâr edenlerin, yeryüzünde (Allahı) aciz bırakacaklarını sanmayasın! Onların varacağı yer cehennemdir Ne kötü varış yeridir orası!

Furkan suresi, 34- O yüzleri üstü cehenneme toplanacaklar var ya! işte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır

Nisa suresi, 93- Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır

Nisa suresi, 169- Onları ancak cehennemin yoluna (iletecek ve) onlar orada ebedî olarak kalacaklardır Bu ise Allaha çok kolaydır

Ali İmran suresi, 12- O inkârcı kâfirlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız Orası ne fena bir döşektir

Tevbe suresi, 73- Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş Onlara karşı katı ol Onların varacakları yer cehennemdir ve orası ne kötü bir yerdir

Nisa suresi, 121- Bunların varacakları yer cehennemdir Ondan kurtulmak için çare bulamazlar

Taha suresi, 74- Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ki ona cehennem vardır Orada ne ölür, ne de dirilir

Nahl suresi, 27- Sonra kıyamet günü Allah, O kâfirleri rezil rüsvay edecek ve diyecek ki: Hani uğrunda müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar: Şüphesiz bugünün rezilliği ve kötülüğü kâfirleredir diyeceklerdir 28- (O kâfirler), kendilerine zulmetmiş kimseler olarak, meleklerin, canlarını aldıkları kimselerdir O vakit onlar şöyle diyerek teslim olurlar: Biz, bir kötülükten dolayı yapmıyorduk (Onlara): Hayır, Allah sizin ne maksatla yaptığınızı elbette çok iyi bilendir 29- O halde içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin denir Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!

Cin suresi, 23- Benim yapabileceğim, sadece Allahtan size duyuru yapmak ve Onun elçilik görevlerini yerine getirmektir Artık kim Allaha ve onun elçisine baş kaldırırsa, ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır

İsra suresi, 39- İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir Sakın Allahla beraber başka bir ilâh uydurma Aksi halde kötülenmiş ve Allahın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın

Tegabun suresi, 10- İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler Orada ebedi kalacaklardır Ne kötü gidilecek yerdir orası!

Beyyine suresi, 6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler Orada ebedî olarak kalacaklardır Onlar, insanların en şerlileridir

Secde suresi, 20- Ama fâsıklık etmiş olanların barınakları ateştir Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine: Haydi tadın o ateşin yalanlayıp durduğunuz azabını! denir

Zümer suresi, 71- İnkâr edenler bölük bölük cehenneme sevkedilmektedir Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: İçinizden size Rabbinizin âyetlerini okuyan, bu gününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? derler Onlar da: Evet geldi derler Fakat kâfirler üzerine azab kelimesi hak oldu72- (Onlara): Ebedî olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından denir Bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!

Ahzap suresi, 64- Şu muhakkak ki, Allah kâfirleri lânetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır65- (Onlar) orada ebedî kalırlar ve ne bir dost bulabilirler, ne de bir yardımcı 57- Şüphesiz ki Allaha ve Resulüne eziyet verenlere Allah hem dünyada, hem ahirette lânet etmiştir Onlara aşağılayıcı bir azab hazırlamıştır

Fatır suresi, 36- İnkâr edenlere gelince, onlara cehennem ateşi vardır Hüküm verilmez ki ölsünler, kendilerinden biraz azab da hafifletilmez İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız

Fussilet suresi, 28- İşte Allahın düşmanlarının cezası ateştir Âyetlerimizi bile bile inkâr etmelerinin cezası olarak, onlar için orada ebedî olarak kalacakları cehennem yurdu vardır

Ahkaf suresi, 35-Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret! Onlar için (azab hususunda) acele etme Sanki onlar kendilerine vaad edilen azabı gördükleri gün dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar Bu bir tebliğdir Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi?

Fetih suresi, 6- Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, Allaha ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir Kötülük onların başlarına gelmiştir Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır Orası ne kötü bir yerdir!

Mücadele suresi, 17- Onların ne malları, ne de evlatları, kendilerinden, Allahdan hiçbir şey savamaz Onlar ateş halkıdır Orada ebedî kalacaklardır

Haşr suresi, 17- Nihayet ikisinin sonu, ebedi olarak ateşte oldu Zalimlerin cezası budur
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kuranda depremin verdiği haberler KoLiK 0 1,480 24.04.11, 05:02:00
Last Post: KoLiK
  Yaşar Nuri Öztürk tarafından tahrif edilen bazı ayetler KoLiK 0 1,205 24.04.11, 05:00:56
Last Post: KoLiK
  Kuranda savaş KoLiK 0 1,164 24.04.11, 04:58:15
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) Kur’an’ın Dışında da Vahiy Geldiğine İşaret Eden Ayetler KoLiK 0 450 24.04.11, 04:54:53
Last Post: KoLiK
  Peygamber Efendimize (s.a.v) İtaati Emreden Ayetler KoLiK 0 403 24.04.11, 04:54:26
Last Post: KoLiKUsers browsing this thread: 1 Guest(s)