Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vücûd'un İslami Açıklaması
#1
Bu sıfat, Allah Teâlâ'nın vâr olduğunu ifâde eder. Allah Teâlâ'nın varlığı başka bir varlığa bağlı olmayıp, zâtının îcabıdır. Yani vücûdu, zâtıyla kaimdir ve zâtının vâcib bir sıfatıdır. Bu sebeble Hak Teâlâ'ya Vâcibü'l-Vücûd denilmiştir. Bâzı Kelâm âlimleri, Vücûd sıfatına, sıfat-ı nefsiyye adını vermişlerdir. Vücûd'un zıddı olan adem (yok olma) Allah Teâlâ hakkında muhaldir. Allah'ın yok olduğunu iddiâ etmek, kâinatı ve içindeki varlıkları inkâr etmeyi gerektirir. Çünkü her şey'i yaratan ve vâr eden O'dur.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Muhafeletün lil-Havâdis'in İslami Açıklaması d4rkpi0n 0 340 01.04.11, 16:14:58
Last Post: d4rkpi0n
  Beka'nın İslami Açıklaması d4rkpi0n 0 447 01.04.11, 16:14:42
Last Post: d4rkpi0n
  Kıdem'in İslami Açıklaması d4rkpi0n 0 668 01.04.11, 16:14:26
Last Post: d4rkpi0nUsers browsing this thread: 1 Guest(s)