Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mevlana Halid-i Bağdadi
#1
Kuddise Sirruh)

On sekizinci yüzyılın sonu ve on dokuzuncu yüzyılın başında Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velîlerden. İnsanlara hak yolu göstererek hakîki saâdete, kurtuluşa kavuşturan ve Silsile-i aliyye adı verilen âlimler ve velîler zincirinin yirmi dokuzuncusudur. Asrının müceddidi idi. Babasının ismi Ahmed'dir. İsmi Hâlid, lakabı Ziyâüddîn'dir. Bağdâdî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Babası hazret-i Osman'ın, annesi ise hazret-i Ali'nin soyundandır. Bu sebeple Osmânî diye de anılmaktadır. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî diye meşhûr olmuştur. 1778 (H.1192) senesinde Bağdât'ın kuzeyindeki Şehrezûr kasabasında doğdu. 1826 (H.1242) senesinde Şam'da vefât etti. Kabri Şam'ın kuzeyinde, Kâsiyûn Dağı eteğindeki kabristanda bulunan türbesindedir. Sevenleri tarafından ziyâret edilmektedir.
Gıybet edene (Sus!) diyene, yüz şehid sevabı verilir. (Kelam-ı kibar)

49 - MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ (Kuddise Sirruh)
Heybetli idi
Hindistan yolculuğu
Dergahı temizlerdi
Halid herşeyi götürdü
Çekemeyenler oldu
Çok heybetli idi
Ben su-i zan etmem
Mektup ve dua
Mahcup oldular
Kabrimi kazın
Vefatı

01 - EBU BEKR-İ EBHERİ (Rahmetullahi Aleyh)
02 - MUİNÜDDİN-İ ÇEŞTİ (Rahmetullahi Aleyh)
03 - EBÜL FETH (Rahmetullahi Aleyh)
04 - FERİDÜDDİN GENC-İ ŞEKER (Rahmetullahi Aleyh)
05 - ZENGİ ATA (Rahmetullahi Aleyh)
06 - NİZAMÜDDİN EVLİYA (Rahmetullahi Aleyh)
07 - TİMUR HAN (Rahmetullahi Aleyh)
08 - YUSUF MAHDUM (Rahmetullahi Aleyh)
09 - KADI MUHAMMED ZAHİD (Rahmetullahi Aleyh)
10 - MUHAMMED SIBGATULLAH (Rahmetullahi Aleyh)
11 - ŞAKİK-İ BELHİ (Rahmetullahi Aleyh)
12 - HATİM-İ ESAM (Rahmetullahi Aleyh)
13 - HAKİM-İ TİRMİZİ (Rahmetullahi Aleyh)
14 - ABDULLAH-I ENSARİ (Rahmetullahi Aleyh)
15 - ABDÜLHALIK GONCDÜVANİ (Rahmetullahi Aleyh)
16 - AHMET BİN HADRAVEYH (Rahmetullahi Aleyh)
17 - EBU BEKR-İ VERRAK (Rahmetullahi Aleyh)
18 - EBU ALİ CÜRCANİ (Rahmetullahi Aleyh)
19 - EBÜL FADL-I SERAHSİ (Rahmetullahi Aleyh)
20 - EBÜL ABBAS SEYYARİ (Rahmetullahi Aleyh)
21 - SEYYİD NUR BEDEVANİ (Rahmetullahi Aleyh)
22 - BEDİÜDDİN SERAHENPURİ (Rahmetullahi Aleyh)
23 - MUHAMMED İMKENEGİ (Rahmetullahi Aleyh)
24 - SEYFEDDİN-İ FARUKİ (Rahmetullahi Aleyh)
25 - MAZHAR-I CAN-I CANAN (Rahmetullahi Aleyh)
26 - KUTBÜTTİN-İ BAHTİYAR KAKİ (Rahmetullahi Aleyh)
27 - ALİ RAMİTENİ (Rahmetullahi Aleyh)
28 - EMİR HÜSREV DEHLEVİ (Rahmetullahi Aleyh)
29 - MAHMUD İNCİRFAGNEVİ (Rahmetullahi Aleyh)
30 - MUHAMMED BABA SEMMASİ (Rahmetullahi Aleyh)
31 - SEYYİD EMİR KÜLAL (Rahmetullahi Aleyh)
32 - AHMET ABDÜLHAK RADULEVİ (Rahmetullahi Aleyh)
33 - ALAADDİN-İ ATTAR (Rahmetullahi Aleyh)
34 - AHMED NAMIKİ CAMİ (Kuddise Sirruh)
35 - AHMET YESEVİ (Rahmetullahi Aleyh)
36 - İMAM-I BUHARİ (Rahmetullahi Aleyh)
37 - BEHAÜDDİN-İ BUHARİ (Kuddise Sirruh)
38 - UBEYDULLAH-I AHRAR (Kuddise Sirruh)
39 - YAKUB-İ ÇERHİ (Rahmetullahi Aleyh)
40 - DERVİŞ MUHAMMED (Rahmetullahi Aleyh)
41 - MUHAMMED BAKİ BİLLAH (Kuddise Sirruh)
42 - EBÜLLEYS-İ SEMERKANDİ (Rahmetullahi Aleyh)
43 - MEVDUD-İ ÇEŞTİ (Rahmetullahi Aleyh)
44 - YUSUF-İ HEMEDANİ (Rahmetullahi Aleyh)
45 - ALAADDİN-İ SABİR (Rahmetullahi Aleyh)
46 - ARİF-İ RİVEGERİ (Rahmetullahi Aleyh)
47 - BEHAEDDİN ZEKERİYYA (Rahmetullahi Aleyh)
48 - ABDULLAH-I DEHLEVİ (Rahmetullahi Aleyh)
49 - MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ (Kuddise Sirruh)
50 - ZÜNNUN-İ MISRİ (Rahmetullahi Aleyh)
51 - SEYYİD AHMED BEDEVİ (Rahmetullahi Aleyh)
Reply
#2
Mevlana Halid-i Bağdadi
Reply
#3
Mevlana Halid-i Bağdadi hakkında
Reply
#4
Mevlana hakkında bilgi
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Mevlana Hâlid-i Bağdâdi theteknik 0 811 03.04.11, 21:54:30
Last Post: theteknik
  Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî theteknik 0 323 03.04.11, 21:24:11
Last Post: theteknik
  ABDÜLFETTÂH-I BAĞDÂDÎ AKRÎ hazretleri KIRK YIL HIZMET ETTİ theteknik 0 486 03.04.11, 21:23:56
Last Post: theteknik
  Cüneyd-i bağdadi hazretlerinin kısaca biyografisi theteknik 0 310 03.04.11, 21:05:01
Last Post: theteknik
  Mevlana halid-i bağdadi hz.lerinin kısa biyografisi theteknik 0 322 03.04.11, 20:59:46
Last Post: theteknikUsers browsing this thread: 1 Guest(s)