Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sahte Kemalistleri Sigaya Çekiyorum...
#1
Sevgili dostlar, bugün sizlerle, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği sözlerle, bize vermek istediği mesajı paylaşacağım. Ne garip değil mi? Atatürkçüyüz diyoruz ama Atatürk'ün yapıp ettiklerinden, gösterdiği hedeften bihaberiz. Atatürk'ün her yönüyle hayatına dair, felsefi bir temelden, dolgun bir bilgi hamulesinden mahrumuz. Belki, ömrümüzde bir defa tecessüs edipte ''Nutuk''u okumadık. Rozet takıp mürailik yapmayı, Atatürkçülük tüccarlığıyla halkı acımasızca sömürmeyi, halkın ürettikleriyle şatolar kurup oralarda devran sürmeyi, batının mukallitliğini yapıp kendi varoluşsal dinamiklerini tezyif ve tahkir etmeyi Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak olarak telakki ettik. Hatta Atatürk'ü nokta-i istinat yaparak 'Kemalizm' olarak tarif edilen ve şekillenen bir ideoloji ürettik ve birde utanmadan bunu resmi devlet ideolojisi diyerek halka sunduk ve metazori olarak ittihaz etmesini istedik, hatta daha sonraları halka karşı yapılan baskılara kılıf yaptık, değerleri yozlaştırmada istimal ettik. Çünkü ‘’Kemalizm’’ bu vatana, bu millete, bu dine, ve topyekun ulvi toplumsal değerlere sonsuz kinli, münhasıran yönetme heveslisi, hazinenin kaymağını yemekten hoşlanan, bu milleti ezmekten ve sömürmekten haz alan, asla bu toplumla bağı olmayan (ülkücüsü, sosyalisti, İslamisi hiçbiriyle bağı olmayan) bir kısım işbirlikçinin ebedi maskesiydi. Bu maskeyi takarak yaptığı işlere kimse ses çıkaramıyordu. Zira çıkardığı an tepesine vuruluyordu. Mustafa Kemal ve Cumhuriyet düşmanı oluveriyordu. Bu netameli oyunun devamı ve maskenin inmemesi için nice kalem tutan eller ve düşünen beyinler yok edildi. Halka ihanet edercesine egemenliğini inhisarımıza almayı, karanlığa kurşun sıkmayı, vehimler üzerinden politika üretmeyi, hizmet ve bilgi üretmek yerine efendilik yapmayı hüner sandık. Bir türlü, kendimiz olarak ve de kalarak medeni olmayı beceremedik. Batının teknolojisini alıp terakki yolunda yürüyeceğimize, rezil ahlakını alıp tedenniyata duçar olduk, yozlaştık, soysuzlaştık, asimile olduk, bizi biz yapan her türlü ulviliklere düşman olduk ve bütün bünyemizi süflilikler kapladı. Oysa kimliğimiz gerçek ifadesini merhum Akif'in şu dizelerinde buluyor:
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)