Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vahdettin'in Atatürk'ü İdam Fermanı
#1
İşgal İstanbulundaki Sıkı Yönetim Mahkemesinin Atatürk Hakkında Verdiği İdam Kararını, onaylayan Padişah Fermanı...

Ve aşağıda da bu fermanın bugünkü Türkçe ile yazılmış hali..

Dosya Tasnifi
Harbiye-Divan- Harp
DOSYA No : 70
Harbiye Nezareti
Adliye-i Askeriye Dairesi Şubesi
Nüsha : 705

PADİŞAH BUYRUĞU
Mehmet Vahidüddin

"Kuva-yı Milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla, anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, Üçüncü Ordu Müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi,

Eski yirmi yedinci fırka kumandan miralaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, Eski yirminci kolordu kumandan Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile Eski Vashington (Washington)elçisi ve Ankara milletvekili Midillili Alfred Rüstem ve sıhhiye eski müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile Üniversite Batı Edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip Hanımın, ayrıntıları 11 Mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzere, Mülkiye Ceza Yasası'nın kırk beşinci maddesinin birinci fıkrası delaletiyle elli beşinci maddesinin dördüncü fıkrası ve elli altıncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla yasa hükümleri gereğince mallarının haczedilerek, usulüne göre yönetilmesine ilişkin İstanbul bir numaralı sıkıyönetim mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere onaylanmıştır.

Bu Padişah Buyruğu'nu yürütmeye Harbiye Nazırı görevlidir.

24 Mayıs 1336 (1920)
Sadrazam ve Harbiye Nazır Vekili
DAMAT FERİT

Bugünlerde, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya Padişah tarafından gönderildiği çok sık konuşulur oldu... Meclis'in ilanından bir ay sonra Padişah tarafından onaylanan idam kararı, Padişah'ın Kurtuluş Savaşını ne kadar desteklediğini (!) göstermektedir...
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Atatürk ve Türkiye gantua 0 813 31.07.13, 10:39:54
Last Post: gantua
  Mustafa Kemal Paşa'nın Vahdettin'e Yemini ekskiz 0 898 21.11.12, 13:11:57
Last Post: ekskiz
  Atatürk Yüzükleri alparslanh 0 893 21.02.12, 22:28:08
Last Post: alparslanh
  Atatürk Milliyetçiliği Fatih Arslan 0 631 11.01.12, 03:50:30
Last Post: Fatih Arslan
  Başöğretmen Atatürk Fatih Arslan 1 692 11.01.12, 03:38:31
Last Post: Fatih ArslanUsers browsing this thread: 1 Guest(s)