Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Velaset ilanı istemi dilekçe örneği.
#1
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
………………..DAVACI :/ (Ad Soyad) (Aders)

DAVALI :/ Hasımsız

DAVA :/ Veraset

AÇIKLAMAR:/ ……………. İli ……………… İlçesi …………… Köyü/Mahallesi Cilt:…., Hane No.:….., Aile Sıra No.:….’de nüfusa kayıtlı Babam: …………… oğlu ……….-…../….../………. d.lu …………………………….’un ….../…..../…….. tarihinde vefatıyla geriye kalan mirasçılarının tespiti için iş bu veraset ilamı talebimi içeren davanın açılmasına gerek görülmüştür.
Babamın vefatıyla geriye eşi (Annem) ………. kızı ………….-….../….../……. D.lu …………………….. ve müşterek çoçukları ben davacı ……………………., ……………………..(İlk Soyadı), ……………..(İlk Soyadı), ………………..(İlk Soyadı), ……………………..(İlk Soyadı) kaldıkları.
Adları yazılı mirasçıların tümünün sağ oldukları, Başkaca mirasçısının bulunmadığı nedeniyle verasetin bu şekilde sübutuna ve tarafıma veraset ilamı verilmesi için yargılamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

HUKUKİ NEDENLER:/ HUMK.,MK., Nüfus kayıtları ile mevzuata uygun tüm yasal madde ve deliller.

SUBUTİ NEDENLER:/Nüfus kayıtları,Nüfus Kanunu,M.K,Mevzuata uygun tüm yasal madde ve deliller.

NETİCE VE TALEP:/Yukarıda izahına çalıştığım ve ayrıca yapılacak yargılama sonucu görülecek sair nedenlere binaen, Mütevvefa Babam ………………………..’un vefatı nedeniyle geriye kalan mirasçılarının gösterir veraset ilamı verilmesi talebimin kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederim. …../….../…….


Davacı
…………………..

E K :
1-Nüfus Kayıt Örneği (….. Adet)
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği firat7278 0 11,716 08.04.11, 00:58:54
Last Post: firat7278
  İcra Takibinde Genel İbra Örneği firat7278 0 6,245 08.04.11, 00:55:05
Last Post: firat7278
  Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Örneği firat7278 0 5,990 08.04.11, 00:54:43
Last Post: firat7278
  Kira Sözleşmesi Örneği firat7278 0 3,249 08.04.11, 00:54:17
Last Post: firat7278
  Tahliye Taahhütnamesi Örneği firat7278 0 1,949 08.04.11, 00:53:07
Last Post: firat7278Users browsing this thread: 1 Guest(s)