Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kahramanmaraş Deyimleri
#1
* Evinde yok bulgur aşı, kendi gezer bölükbaşı.
* 0 ne bilir bayramı, lak lak içer ayranı.
* Önceden gerekti tımar, öldü eşek kaldı semer.
* Sözünü gene Maraş dondurması gibi uzattın.
* İte biner göçten geri kalmaz.
* Deveyi kucağına almış, karıncaya biner.
* Ahır Dağı'na karyağdı, bizim eve deli yağdı.
* Avrat yerine kalayı kucakladım.
* Gündüz eser derinkuyu, gece yatar yüzükoyu.
* Cof cof eder şu keyiş, saz çalar bizim ibiş.
* Öküzü sabanı sattın, şor'a bir yalan kattın.
* Kalbin bozuk olduğundan kurran noksan çıktı.
* Göç oldu kemer kaldı, at öldü semer kaldı.
* Gelin ata binmiş gör kısmeti nereye.
* Eli işte gözü öynaşta.
* Ocaklardan kiş kiş ola.
* Hayma sarartmaz, haraldan geniş olur.
* Evlat babadan beller sofra yazmayı, kız anadan beller oba gezmeyi.
* Hanımın hısımı gelince oklavalar tıkır tıkır, beyin hısımı gelince dişler şıkır şıkır.
* Erkek söyler kadın dinler ev düzgünlüğünü, kadın söyler erkek dinler ev bozgunluğunu.
* Gelen hediyenin azı olmaz, evde kalan kızın nazı olmaz.
* Oğluna iyi deme koynuna el kızı girmeyince, karına iyi deme yoksulluk görmeyince.
* Al zengin kızını döndersin babası evine, al fakir kızını göndersin babası evine.
* Karı koca sarıla sarıla, hısım akrabalık varıla varıla.
* Adam şaşırınca avradına dezze (teyze) der.
* Adam zengin olamaz. Zengin adam olamaz.
* Ağ itin pamukçuya zararı var.
* Arka gerek arka, düşman göre korka.
* Ağlayanın malı gülene hayır etmez.
* Aptal ata binince ağa oldum sanır, şalgam çorbaya girince yağ oldum sanır.
* Eşşek çamura çökünce sahibinden yiğidi olmaz.
* Ahmak çabalar, iş olacağına varır.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kahramanmaraş Yemekleri d4rkpi0n 0 762 30.03.11, 23:21:07
Last Post: d4rkpi0nUsers browsing this thread: 1 Guest(s)