Forum Geliyoo  

Go Back   Forum Geliyoo >

Egitim Ögretim Egitim Ögretim

Cevapla
 
Seçenekler
  #1  
Alt 04-02-2011
HolyBomb
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Alternatif eğitim toplantı notları

BAŞLANGIÇ: Alternatif Eğitim Sempozyumu 26 - 27 Kasım 2005

1. TOPLANTI Tarih:27.11.2005 Pazar Yer: Darphane
Gündem:
Genel olarak çalışma grubu oluşturulması ve nelerin yapılabileceği üzerinde konuşuldu.
İletişim listesi kurulmasına karar verildi. İletişim bilgileri toplandı.
---------------
2. TOPLANTI
Tarih:24.12.2005 Cumartesi Yer: Buğday Derneği
Gündem ve Konuşmalar:
- Katılımcıların tanışması ve Alternatif eğitimle ilgileri, genel düşünceleri,
- Alternatif eğitimle ilgili serbest konuşmalar yapıldı. Temelde şu noktalara değinildi:
* Burada bulunma amaçlarımız,
* "Eğitim" denilince ne anladığımız
* Eğitim ve alternatif eğitimle ilgili bir arşiv oluşturulmasının, okumalar ve paylaşım yapmanın faydalı olacağı (Bu konuda halihazırda bir kitap ve yayın listesi hazırlanıyor, ayrıntılar Eylem'de),
* Montessori yöntemiyle tanışmış olanların deneyimleri: Türkiye'de (Montessori ve Waldorf yöntemi hakkında) bilgi ve deneyim sahibi insanlar olduğu ve onlardan yardım ( bir haftasonu sunumu, bilgilendirme vb.) istenebileceği,
* İstanbul'daki bazı uygulamalar
* Köy Enstitüleri örneğine değinildi ve sempozyumda pek yer bulamamasının nedenleri konuşuldu.
* "Talim" "Terbiye" Kurulu'nu ve müfredat programları, mevcut engellerin nasıl aşabileceği ve bu yönde enerji verilmesi
* Mümkün olduğunca çabuk pratiğe geçilmesi,
* Kurumsal kimlik ihtiyacı ve bu amaçla "Oyun, Sanat ve Zanaat Derneği"nden yararlanılması
* Alternatif Eğitimle ilgili bir blogun hazırlanması ve yayınlanması(Mustafa)
* Bir sonraki buluşma tarihinin belirlenmesi:
(21 Ocak 06, Cumartesi, yer: Oyunevi, Kavacık. Saat:10:30)
(Notları hazırlayan: Yasin, Düzenleyen: Mustafa).

3.(1.) BULUŞMA (Resmi toplantı değil; Oyun evinin görülmesi, tanışma ve sohbet)
Tarih:31.12.2006 Cumartesi Yer: Oyun Evi/Kavacık

Gündem ve konuşmalar:
Oyunevini gezip (içeride bir hayli ahşap oyuncak var) yine "alternatif" eğitim ekseninde (belirli bir gündemimiz yoktu, oluşturma gereği de duymadık) ama daha çok ahşap oyuncaklar üzerine konuştuk ve hemen yakındaki, TGV'ye ait Pembe Ev'i ziyaret ettik. Birlikte yenilen ufak bir yemekle sohbet devam etti.
(notları hazırlayan: Şule, Düzenleyen: Mustafa)

4.(2.) BULUŞMA (Bn.Schlosser ile görüşme)
Tarih:05.01.2006 Perşembe Yer: Alman Konsolosluğu Ana Okulu
Gündem
-Bayan Schlosser ile görüşme, anaokulu ve kullanılan materyaller hakkında bilgi,
-Almanya'da Türk Waldorf eğitmenleri olduğu(Örnek; Berlin'de Murat Bey)
- Alman Kindergartenında geleneksel Alman sistemine ek olarak Waldorf eğitimi veriliyor, bu da kullanılan malzemelerle, Tarabya'daki ormanda yaşanan pazartesilerle, anlatılan hikayelerle sınırlı kalıyor. - Montessori eğitimi de geleneksel eğitimin yanında uygulanıyor, o da daha çok ilkokul çocuklarına yönelik.
(Toplantı bilgisi: Şule, Düzenleyen: Mustafa)

3. TOPLANTI
Tarih:21.01.2006 Cumartesi Yer: ODTÜ derneği

Gündem ve Konuşmalar:
- Meral Geylani bizle Waldorf egitimi konusunda deneyimlerini, bilgisini paylaştı, çocuklara anlatılan bir masalı uygulamalı olarak gösterdi (Waldorf eğitimi Rudolf Steiner'in geliştirdiği ve Anthropozofi adıyla bilinen bütüncül bir felsefenin egitim kanadı. Konusmalarda da vurgu yapıldığı gibi Waldorf eğitimini, bütün felsefeden ayırarak salt bir yöntem/teknik olarak ele almamak gerekiyor. Ayrı bir bilgi (uzmanlık) gerektiriyor.)
- Öneriler gözden geçirildi.
- Bir sonraki toplantı ve gündemi üzerinde duruldu
- Eylem, daha önce gruba da yazmis olduğu "Demokratik Eğitim Konferansı"nın ilk defa gerçekleştirilebileceği bir Akdeniz ülkeleri buluşmasının Türkiye'de düzenlenmesi konusunda öneride bulundu ve konu görüşüldü.
- Mart ayında (4 mart) İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek olan Montessori semineri hakkında bilgi verildi.
- Grubun işlerliği ve toplantılara ilişkin kurallar
a. Grubun daha organize bir şekilde işleyebileceği (buluşma yerleri ve saatlerinin ayarlanıp önceden duyurulması, toplantıların periyodikliği ve zamanlaması, toplanti yapma yöntemi,
b. Bu grubun rolü konusu: Bir yönteme odaklanmadan genel olarak Alternetif Eğitim konusunda söz sahibi olunması, konunun toplumun gündemine taşınması, Başvuru amaçlı bir web sitesi oluşması,
- Bekleyen işler:
* Konferans düzenlenmesi
* Merkez oluşturma
* Bir okul/model olusturulması
* Kurumsal bir yapı olması
(Toplantı bilgisi:Yasin. Düzenleyen: Mustafa)


BİLGİ:
Meral Geylani
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirmiş.
1984-1991 Ankara ve İstanbul'da teknik öğretmenlik, dekorasyon bölümü öğretmenliği
1991 de Yeni Zellanda'ya göç
Yeni Zellanda'da
- Community Councelling sertifikası
- Taruna, Antropossophical Teachers College -Taruna/Antroposofikal öğretmen okulu- Waldorf öğretmenleri için okul sertifikası
- Eastern Technologoy of Institude Çocuk Gelişimi Diploması
EIT Napier/New Zealand
- Çeşitli kuruluşlarda özel eğitim çalışmaları;
Hohepa Yaşam Köyü
Antroposofi felsefinde Yaşan köyü, özel eğitim köyü
Ayrıca AWATEA Antroposophical kreş ve anaokulunda staj yapıyor.
Sonuç olarak 15 yıldır bu işin içinde. Kendisi Montessori okulunda da çalışmış.

4. TOPLANTI
Tarih:11.02.2006 Cumartesi Yer: Oyun Evi

Gündem Konuşmalar:
-"Alternatif Eğitimin unsurları nedir" sorusu "Hayalimizdeki eğitim nedir?" şeklinde soruldu ve üzerinde serbest konuşmalar yapıldı.

HAYALİMİZDEKİ EĞİTİM NEDİR ?
DEĞERLER: Sevgi, Yaşama saygı, Farklılıkları koruma, Adalet duygusu, Demokratik, Çok kültürlülük, İnsan haklarına saygı, Bilgiyi erdem sayan, Özgürlük, İnsanı yaratmak, Barışık, Kendini tanıma
YÖNTEMLER: Doğada eğitim, Katılımcı, Eğlenceli, Kafa-el birlikteliği,
Araçlarla öğrenme, Heryerde eğitim, Birlikte eğitim, Oyunla eğitim, Yaşamın içinde, Bütüncül
UYGULAMA: Pratik, Parasız, Kamusal, Sınırsız, Yetişkinlerle birlikte, Yaratıcı, Fırsat eşitliği, seçme imkanı

-"Bu konuda neler yapılmalı" konusu temel alınarak örgütlenme konusu konuşuldu.

AE konusunda yapılabilecek çalışmalar
1.Tüm AE uygulamalarını araştırmak,haberdar olmak,destek almak ve destek olmak,
2.AE konusunda kendimizi geliştirmek ve söz sahibi olmak,
3.Montessori eğitimi almak,
4.Kurumsallaşma yönünde adım atmak,
5.AE konusunda altyapı oluşturmak,
6.AE konusunda gündem oluşturmak,
7.Resmi eğitime müdahale ederek dönüştürmek, ''Talim''''Terbiye''Kurulu'nu ve müfredat proğramları,mevcut engellerin nasıl aşabileceği ve bu yönde enerji verilmesi
8.AE konusunda merkez,öğrenme ve paylaşım alanı oluşturmak,
9.AE Konusunda bilgilendirici ve bilinçlendirici etkinlikler düzenlemek,(semp.konf.vb etkinlikler düz.)
10.AE konusunda kaynak,dökümantasyon oluşturmak(kaynakların listesi, çeviri,toparlanması vb.)
11.Bize uygun bir modelin geliştirilmesi,
12.Anne-babaların billgilendirilmesi,
13.Diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapılması,
14.WEB sitesi hazırlanması,
15.AE modellerinin uygulandığı bir okul yaratmak,
16.Maddi kaynak yaratmak,
17.Ögretmenlere yönelik eğitimler düzenlemek,
18.Proğram çalışması yapmak,

(Toplantı notları: Pınar, Yasin, Filiz, Gülsüm, Düzenleyen: Mustafa)

5. TOPLANTI
Tarih:18.02.2006 Cumartesi Yer:TMMOB-Mak.Müh.Od.

Ön Hazırlık ve kolaylaştırıcı: Özay
Bir Sonraki Toplantının Kolaylaştırıcısı: Pınar H.

Gündem
-Bir önceki toplantı özeti Özay'ın hazırladığı notlara dayanarak gözden geçirildi
-Birlikte yapılacak işlerin değerlendirilmesi, netleştirilmesi konusunda toplantı düzeni, gidişi ve ayrıntıları karara bağlandı. Buna göre işbölümü yapıldı.
-Oyunevi ile ilgili Şule’nin sunumu ve yapılabileceklerin tartişilması
-Bir sonraki toplantıyı üstlenecek kişinin belirlenmesi
-Önümüzdeki toplantı ve diğer faaliyetler için öneriler.

Konuşmalar ve kararlar:

Kurumsallaşma konusu
- Kurumsallaşma gereklidir fakat öncelikler ile kurumlaşmanın olumlu olumsuz yanları konularında farklı düşünceler var. Ayrıca kurumsallaşmanın hiyerarşi ve sınırlar getireceği bunun da önümüzü tıkayabileceği konusu tartışıldı.
- En uygun yapının ne olması gerektiği konusunda netlik yok, bunun için biraz daha tartışmak gerekiyor,

Alternatif Eğitim Sempozyumu
Sempozyumun devamının organize edilmesi görüşüldü. Grubumuzun, bir önceki sempozyumun neticesinde oluşmuş olmasının sorumluluğunu taşıyarak, yeni bir organizasyonu üstlenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Oyun evi konusu
Şule’nin Almanya’da gittiği Oyuncak Fuarından izlenimleri ve oyunun çocuk eğitimindeki önemini vurguladığı izlenimlerini paylaştı.

Web sayfası konusu
- WEB’i sürekli güncellemek ciddi bir iş yükü getirir.
- Kurumsal yapı oluşmadan, yapılacaklar belirlenmeden WEB hazırlanmamalı.
- WEB hazırlıkları sürecek.(Eylem ve Duygu)(Yasin’in teknik desteği)

Çalışma giderleri
- Çalışmalarla ilgili giderler için ( fotokopi, toplantı masrafları, CD çoğaltma v.s. gibi) bir fon oluşturulması görüşüldü.

KARARLAR:
1: Önümüzdeki birkaç toplantıda öncelikle birlikte neler yapacağımızın netleştirilecek.
Bu arada da olası kurumsal yapıların (Dernek, kooperatif, Vakıf) ve yasal bağlayıcılığı olmayan forum, platform gibi diğer yapılar araştırılıp değerlendirilecek.
- Kooperatif konusunun hazırlığı:Pınar H.,
- Dernek konusunun hazırlığı: Eylem
- Dernek tüzüğü taslağı: Gülsüm, Özay

2: Bundan sonraki toplantılar düzenli olarak 15 günde bir 10:45 -14:00 arası yapılacak. Her toplantının yeri toplantı öncesi kolaylaştırıcı tarafından saptanacak ve katılımcılara duyurulacak. Bir sonraki toplantı tarihi: 04.03.2006

3: Her toplantıda önce bir sonraki toplantının sorumlusu seçilecek ve seçilen kişi, gerçekleşen toplantının notlarını tutacak, bu notlara ve verilen kararlara dayanarak sonraki toplantının ön hazırlıklarını ( yer ayarlama, gündem belirleme, ilgili notları hazırlama gibi) yapacak.

4: Toplantılarda tutulan notların birer kopyası (hard copy olarak) bir dosyada toplanacak (Sorumlusu: Eylem) ; Alınan kararlar öncelikli olmak üzere ana başlıklar Alternatif Eğitim Bolğuna konulacak (Sorumlusu:Mustafa)

5: Alternatif Eğitim grubunun iç işleyişine ilişkin kurallar belirlenecek. (taslak hazırlığı: Mustafa)

ÖNERİ:
Büyük çoğunluğu veya grubunun tümünü ilgilendiren kararlarda (Kaynak yaratma vb.) herkesin ortak karar alması ve uygulanması gerektiği için kararların gruba mesaj atarak, yanıtlar doğrultusunda belirlenmesi.

DUYURULAR:
- WEB hazırlığı konusunda yardımcı olmak isteyenler saptanan 3 kişiyle bağlantı kurabilir.
- Alternatif Eğitim Sempozyumunun organizasyonunda çalışmak isteyenler listeye mesaj atabilir.
- Ufak ihtiyaçlarımızla ilgili kaynak yaratma konusundaki öneriler için listeye mesaj atılabilir.
- AMI – Hollanda’nın Türkiye’de Bir Montessori Eğitim Merkezi açılması konusunda Eylem'e veya listeye mesaj atılabilir.
(yazan: Pınar h.Yeniden DÜzenleyen: Mustafa)
-----------------
6. TOPLANTI
Tarih: 11 Mart 2006 Yer: Aydın Kafe(Beyoğlu)

Kolaylaştırıcı: Pınar H.
Yazman ve sonraki toplantının Kolaylaştırıcısı: Gaye

Toplantı Gündemi:
1. Gündemin sunulması
2. Toplantı görevlilerinin belirlenmesi
3. Bir önceki toplantının özeti ve alınan kararların anımsatılması
4. Kurumsal yapı üzerine tartışmalar

Tartışmalar ve Kararlar:
a) Genel istek üzerine "İç İşlerlik Taslağı" görüşüldü. Maddeler tek tek okundu temel ilkelerin bazılarına değişiklik/eklemeler yapıldı.

b) Grup iletişimi için kullanılan listelere atılacak mesajlarda "içeriğe göre başlık atılması" kararı alındı.

c)Seminer organizasyonları ile ilgili görüşüldü. Montessori semineri ile ilgili değerlendirme ve tartışma yapıldı. Bu konuda bir çalışma grubunun oluşması gerektiği dile getirildi. (Okul kurmak isteyenler, danışma merkezi kurmak isteyenler, otorite olmak isteyen vb. bir sürü grup oluşacaktır ama önemli olan birbirine destek verecek bir oluşumun olması.)

d) Bir sonraki toplantının haftaya 18 Mart Cumartesi günü yapılmasına karar verildi. Toplantının gündemi “Genel hedefleri belirlemek” olarak nitelendi. Bu doğrultuda "Çalışma yöntemi" belirlemek üzere Pınar, Filiz, Gaye hafta içi görüşecekler. "Neden buradayız?” sorularına cevaplar bulunacak.

e) “Kurumsal yapı” konusunda yapılan hazırlıkların görüşülmesi bir sonraki toplantıya ertelendi.

e) Toplantıların moderasyonu üzerinde konuşuldu.

e) Arşiv ile ilgili konuşuldu. Bir kaynak listesi oluşturmak üzere herkes e-ortamda elindeki kaynakları bildirecek.

f) Güncel konular üzerine konuşuldu:
-Toplantı bilgilerinin blog'a konulması kararı alındı.
-Web tasarımı ile ilgili çalışacak kişiler çalışmaya başladılar. Verimli çalışabilme adına çalışmalarını ileride bize duyuracaklar.
- Türkiye Sosyal Forum’un "AE çalışma grubu" oluşturmak üzere Eylem görev üstlendi
- Çalışmalar için "Kaynak yaratma" konusu konuşuldu. Toplantılar sırasında katılımcılar "gönüllerinden kopanı" verecekler.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İngiltere’de Eğitim -3 yeliz korkma Yurtdışında Eğitim & Dil Okulları 0 02-20-2013 03:26 PM
İngiltere’de Eğitim -2 yeliz korkma Yurtdışında Eğitim & Dil Okulları 0 02-20-2013 03:25 PM
Uzaktan Eğitim ve Tarihsel Gelişimi firat7278 Ders & Ödev & Tez Istekleriniz 1 04-05-2011 08:29 PM
Tsk eĞİtİm sİstemİ ve kurumlari firat7278 Ders & Ödev & Tez Istekleriniz 1 04-05-2011 08:26 PM
Alternatif eğitim grubu iç işlerlik kuralları HolyBomb Egitim Ögretim 0 04-02-2011 12:35 PM


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.