Forum Geliyoo  

Go Back   Forum Geliyoo > >

Kariyer - İs Dünyası Kariyer - İs Dünyası

Cevapla
 
Seçenekler
  #1  
Alt 01-28-2012
Fatih Arslan Fatih Arslan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Administrator
 
Üyelik tarihi: Feb 2011
Bulunduğu yer: USA
Mesajlar: 2.062
Standart Anonim Şirket (A.Ş) Ne Demektir ? Kurulum Aşamaları

Anonim Şirket (A.Ş) Ne Demektir ? Kurulum Aşamaları

Tanımı: TTK.’nun 269. maddesine göre; bir ünvana sahip, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı sadece mal varlığıyla (ortakların mal varlığı değil şirketin mal varlığı) sorumlu olan şirkete Anonim Şirket denir.

Özellikleri:

1-A.Ş.’ler tüzel kişiliğe sahiptir,
2-Şirketin belirli ve paylara bölünmüş sermayesi vardır,
3-Sermaye payları hisse senetleriyle temsil edilmektedir,
4-Şirket ortaklarının sorumluluğu sermaye payları ile sınırlıdır,
5-A.Ş.’ler her türlü ekonomik amaç ve konularda faaliyet gösterirler.

Sınıflandırılması:

*Halka Açık A.Ş.’ler, Aile (Halka Kapalı) A.Ş.’ler: Ortak sayısının 100’den çok olduğu saptanan A.Ş.’lerin hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır. Bu niteliği taşıyan şirketlere Halka Açık A.Ş.’ler denir.
Ortak sayısı en az 5 ve sermaye payları özellikle aile bireylerinin elinde toplanmış şirketler Aile (kapalı) A.Ş.’lerdir.

*Özel Yasalarla Düzenlenmiş A.Ş.’ler: Bankalar, sigorta şirketleri, iktisadi devlet teşekkülleri, merkez bankası, finans kurumları gibi.

*Holdingler: A.Ş. biçiminde kurulan bir ana şirket başka A.Ş.’leri yönetmek amacıyla o şirketlerin hisse senetlerini yeterli miktarlarda satın alır. Böylece ana şirket (holding) bir örgüt çatısı altında yavru şirketlerin (iştiraklerin) yönetiminde söz sahibi olur.

*Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları: Tasarruflarını iyi değerlendirme ve kârlı yatırım alanı seçme olanağı bulunmayan küçük tasarruf sahiplerinin yatırımlarına yardımcı olmak ve menkul kıymet portföyü işletmek üzere kurulan menkul kıymet yatırım ortaklıklarıdır.

*Çok Uluslu A.Ş.’ler: Yabancı yatırımcıların ülkemizde Türk ortaklarla birlikte yapacakları yatırımlarla ilgili olarak kurdukları A.Ş.’ler bu sınıf içinde değerlendirilir.
a. Kuruluş Süreçleri ve İşlemleri: A.Ş.’lerin kuruluşu TTK.’nun 276. Maddesine göre ani ve tedrici olarak kurulabilir.

*Ani Kuruluş: Şirket sermayesinin tam*****n kurucular tarafından taahhüt edilmesiyle gerçekleşir. En az 5 ortakla kurulur. Ani kuruluta sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilir.

*Tedrici Kuruluş: Sermaye paylarının bir kısmının kurucular tarafından taahhüt edilmesiyle geri kalan kısmın halka başvurularak sağlanmasıyla gerçekleşir. En az 5 ortakla kurulur.

27 Haziran 1995 tarihinden itibaren A.Ş.’lerin en az sermayesi 5.000.000.000 TL.’dır ve A.Ş.’lerin kuruluş aşamasında blokajı kaldırılmıştır. A.Ş.’ler kanunlara aykırı olmamak şartıyla her türlü ekonomik amaç ve konuda girişimde bulunup faaliyet gösterirler. Şirketin amacı ve konusu ana sözleşmede açıkça gösterilmelidir.

A.Ş. kurulurken yapılması gereken işlemler;

-Sözleşmenin hazırlanması,
-Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması,
-Sermaye piyasası kurulundan izin alınması,
-Kuruluş genel kurulunun toplanması,
-Kuruluşun mahkemece onaylanması,
-Şirketin temsil ve ilan edilmesi.

Ayrıca şirket sözleşmesinde şu bilgilerede yer verilmesi gerekir;

-Şirketin ticaret ünvanı,
-Şirketin merkezi, merkezin bulunacağı il ve ilçe,
-Şirketin amacı ve konusu,
-Şirketin sermayesi, her bir payın itibari değeri, ödeme biçimi, koşulları,
-Paradan başka değerlerin sermaye olarak konması durumunda şirketin devraldığı hakları, malların türü ve değeri,
-Şirketin kurucularına, yönetim kurulu üyelerine ve başka kişilere şirket kazancından sağlanacak özel yararlar,
-Şirket yöneticilerinin ve deneticilerinin seçim biçimleri, bunların görevleri imza yetkileri,
-Genel kurul toplantılarına çağrı, toplantı zamanı ve oy verme işlemleri, görüşmelerin yürütülmesi, kayıt ve koşulları,
-Ani kuruluşta her ortağın sermaye payı ve türü,
-Kurucu ortakların adı, soyadı, ticaret ünvanı, iş ve konut adresleri
-Sözleşmenin tarihi.

Sözleşmede bulunması gerekli bilgiler dışında şirketin türüne göre ve yaptığı işe göre ortaklar kanunlara aykırı olmamak şartıyla istedikleri maddeleri ekleyebilirler.

Örnek: (Ani kuruluş) 5 kurucu ortak biraraya gelerek Güneş A.Ş.’yi ani şekilde kurmaya karar vermişlerdir. Sözleşmede şirket sermayesi 5.000.000.000 TL. olarak belirlenmiştir. Ortakların sermaye payları eşittir. Kuruluşla ilgili yasal işlemler tamamlanmıştır. Ortaklar sermaye paylarının 1/5 lik kısmlarını nakit olarak yerine getirmişler geri kalan kısmı ise bir yıl içinde ödemeyi planlamışlardır. Kuruluş aşamasında giderler ve noter masrafı olarak 50.000.000 TL. tescil ve ilan gideri ödenmiş, 7.500.000 TL.’da KDV. ödenmiştir. Yapılan ödemeler ortak Mehmet Yılmaz tarafından karşılanmıştır.

İstenen;

-Şirketin kuruluş yevmiye kayıtlarını ve açılış bilançosunu düzenleyiniz.

501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 5.000.000.000-
1.ortak 1.000.000.000-
2.ortak 1.000.000.000-
3.ortak 1.000.000.000-
4.ortak 1.000.000.000-
5.ortak 1.000.000.000-
500. SERMAYE HS. 5.000.000.000-
1.ortak 1.000.000.000-
2.ortak 1.000.000.000-
3.ortak 1.000.000.000-
4.ortak 1.000.000.000-
5.ortak 1.000.000.000-
Ortakların sermaye taahhütleri.


100. KASA HS. 5.000.000.000-
501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 5.000.000.000-
1.ortak 1.000.000.000-
2.ortak 1.000.000.000-
3.ortak 1.000.000.000-
4.ortak 1.000.000.000-
5.ortak 1.000.000.000-
Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmesi.

262. KURULUŞ ve ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS. 50.000.000-
191. İNDİRİLECEK KDV. HS. 7.500.000-
331. ORTAKLARA BORÇLAR HS. 57.500.000-
-Mehmet Yılmaz
Kuruluş giderlerinin ve KDV’nin ödenmesi.Varlık ../../19.. Tarihli Açılış Bilançosu Kaynak
Güneş A.Ş.

1.DÖNEN VARLIKLAR 3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Kasa 1.000.000.000- Ortaklara Borçlar 57.500.000-
İndirilecek KDV. 7.500.000- 4.UZUN VADELİ YABANCI
2.DURAN VARLIKLAR
Kuruluş Giderleri 50.000.000- 5.ÖZKAYNAKLAR
Sermaye 5.000.000.000-
1.ortak 1.000.000.000-
2.ortak 1.000.000.000-
3.ortak 1.000.000.000-
4.ortak 1.000.000.000-
5.ortak 1.000.000.000-
Ödenmemiş Sermaye (4.000.000.000-)
1.ortak 800.000.000-
2.ortak 800.000.000-
3.ortak 800.000.000-
4.ortak 800.000.000-
5.ortak 800.000.000-


1.057.500.000- 1.057.500.000-


*Tedrici Kuruluş: Halka açık A.Ş.’lerin kuruluş kayıtlarıyla şahıs şirketlerinin kuruluş kayıtları arasındaki farklar (Tedrici kuruluşla, ani kuruluş arasındaki farklar);

1-Ana sözleşmede yer alan sermayenin en az 10/100’ü kurucu ortaklar tarafından, 90/100’da sermayenin hisse senetlerine dönüştürülerek halka satılmasıyla karşılanır.
2-Hisse senetlerinin yazılı değeri ortaklar tarfından belirlenir ve ana sözleşmeye kaydedilir.
3-Şirketin sermayesini temsil eden hisse senetleri, satılıncaya kadar nazım hesaplarda takip edilir.
4-Satışlar aracı kurumlar tarafından yapılır, bu kurumlara belirli bir komisyon ödenir.
5-Bu ortaklıklarda halka arzedilen hisse senetlerinin bedelinin nakit olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.
6-Belirli bir süre sonunda (en fazla üç ay) satılamayan hisse senetleri kurucu ortaklar tarafından, satışa aracılık eden kurumlar tarafından, bankalar tarafından satın alınarak nakten ödenmek zorundadır.

Örnek: 6 Kurucu ortak 9.000.000.000 Tl. sermaye ile Fırtına A.Ş.’yi kurmaya karar vermişlerdir. Kuruluşla ilgili bütün yasal işlemler tamamlanmıştır. Ortaklar 3.600.000.000 TL.’lık sermaye taahhüdünü nakit olarak yerine getirmişlerdir (Ortakların sermaye payları eşittir). Geriye kalan 5.400.000.000 TL.’lık sermaye nominal değeri 1.000.000 TL.’dan 5400 adet hisse senedine dönüştürülmüş ve satılmak üzere %1 komisyon ile İş Bankası’na devredilmiştir. Kuruluş işlemleri sırasında 20.000.000 TL.’lık kuruluş gideri ve 3.000.000 TL.’lık KDV. gideri ortak Nazlı Çam tarafından şirket adına ödenmiştir. Belirtilen süre içerisinde hisse senetlerinin tam*****n satılıdığı İş Bankası tarafından bildirilmiştir. Bankaya %1 komisyon nakit olarak ödenmiştir. Bu işlemler sırasında 10.000.000 TL.’lık kuruluş gideri yapılmıştır. İstenen;

1- Ortakların sermaye taahhüt kaydını,
2- Taahhüdün yerine getirilmesi kaydını,
3- Kuruluş giderlerinin ödenmesi kaydını,
4- Şirketin açılış bilânçosunu,
5- Kalan sermayenin halka satış kaydını,
6- Bankaya komisyon ödeme kaydını,
7- Kuruluş giderlerinin şirket tarafından ödenmesi kaydını yapınız.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Yeni TTK göre Limited ve Anonim şirketler arasındaki farklar! Yasin Arslan Kariyer - İs Dünyası 0 06-29-2013 10:14 AM
Anonim Şirketlerin Kendi Hisse Senetlerini Satın Alması Silvers Ticaret Hukuku 0 04-08-2011 07:10 PM
Türkiye'deki Yabancı Yatırımlar ve Şirket Türleri Silvers Ticaret Hukuku 0 04-08-2011 07:08 PM
Limited Şirket İle Anonim Şirket Arasındaki Farklar Silvers Ticaret Hukuku 0 04-08-2011 05:18 PM
Anonim şirket HolyBomb Hukuk Makaleleri 0 04-02-2011 10:21 AM


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.