Forum Geliyoo  

Go Back   Forum Geliyoo > >

Programlama Dilleri Yazılım Teknolojileri Programlama dilleri ve Yazılım yeknolojileri hakkında bilgi, soru, sorun ve çözümleri

Cevapla
 
Seçenekler
  #1  
Alt 05-03-2011
Serkan006
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Css Kodlarını Tanıyalım

Tema editleme gibi çalışmalarımızda hangi css kodun ne işe yaradığını deneyerek görebilirsiniz. Kolay gelsin.
background >> artalan özellikleri

PHP- Kodu:
backgrond-color >> artalan renk

background-color:color-rgb;
background-color:color-hex;
background-color:color-name;
background-color:color-transparent;

background-attachment >> artalan resmin diğer elemanlara göre sabitlenmesinisi veya kaymasını belirler

PHP- Kodu:
background-attachment:scroll;
backgrond-attachment:fixed;
background-image >>

Artalan resmi tanımlar


PHP- Kodu:
background-image:url();
background-image:none;
background-position >>

artalan resmin başlangıc yerleşim noktasını belirtir.


PHP- Kodu:
background-position:top left;
background-position:top center;
background-position:top right;
background-position:center left;
background-position:center center;
background-position:center right;
background-position:bottom left;
background-position:botton center;
background-position:bottom right;
background-position:x% y%;
background-position:xpos ypos;
background-repeat >>

Artalan resmin tekrarlanmasını belirtir


PHP- Kodu:
background-repeat:repeat;
background-repeat:no-repeat;
background-repeat:repeat-x;
background-repeat:repeat-y;

border >> Kenar çizgisi özellikleri (renk, kalınlık, style)


PHP- Kodu:
border-width:
border-style:
border-color:
border-bottom:
border-bottom-color:
border-bottom-style:
border-bottom-width:
border-left:
border-left-color:
border-left-style:
border-left-width:
border-right:
border-right-color:
border-right-style:
border-right-width:
border-top:
border-top-color:
border-top-style:
border-top-width:

Tasnif özellikleri

clear >> float uygulanmayan elemanın köşe tanımını yapar.


PHP- Kodu:
clear:left;
clear:right;
clear:none;
clear:both;

cursor >> maus imlecin görünümünü belirler.


PHP- Kodu:
cursor:url;
cursor:auto;
cursor:crosshair;
cursor:default;
cursorointer;
cursor:move;
cursor:e-resize;
cursor:ne-resize;
cursor:nw-resize;
cursor:n-resize;
cursor:se-resize;
cursor:sw-resize;
cursor:s-resize;
cursor:w-resize;
cursor:text;
cursor:wait;
cursor:help;

display >> Elamanın nasıl görüneceğini belirler.


PHP- Kodu:
display:none;
display:inline;
display:block;
display:list-item;
display:run-in;
display:compact;
display:marker;
display:table;
display:inline-table;
display:table-row-group;
display:table-header-group;
display:table-footer-group;
display:table-row;
display:table-column-group;
display:table-column;
display:table-cell;
display:table-caption;

float >> Elemanın diğer elemanlara göre konumunu belirler.


PHP- Kodu:
float:left;
float:right;
float:none;

position >> Elemanın konumunu belirler.


PHP- Kodu:
position:static;
position:relative;
position:absolute;
position:fixed;

visibility >> Elemanın görünür veya gizli olacağını belirler.


PHP- Kodu:
visibility:visible;
visibility:hidden;
visibility:collapse;

Boyut özellikleri ( genişlik, yükseklik)
height >> Eleman yüksekliğini belirler.


PHP- Kodu:
height:auto;
height:length;
height:%

line-height >> satırlar arası mesafeyi belirler.


PHP- Kodu:
line-height:normal;
line-height:number;
line-height:length;
line-height:%

max-height >> Eleman azami yüksekliğini belirler.


PHP- Kodu:
max-height:none;
max-height:length;
max-height:%

max-width >> Eleman azami genişliğini belirler.


PHP- Kodu:
max-width :none;
max-width :length;
max-width :%;

min-heght >>elaman minimum genişliğini belirler.


PHP- Kodu:
min-heght :length;
min-heght :%;

min-width >> Eleman minimum genişliğini belirtir.


PHP- Kodu:
min-width :length;
min-width :%;

width >> Eleman genişliğini belirler.


PHP- Kodu:
width:auto;
width:%;
width:length;

Font Yazı Özellikleri
font >> Yazıtipi özellikleri
font-family: (yazıtipi ailesi);

PHP- Kodu:
font-size :xx-small;
font-size :x-small;
font-size :small;
font-size :medium;
font-size :large;
font-size :x-large;
font-size :xx-large;
font-size :smaller;
font-size :larger;
font-size :length;
font-size :%;

PHP- Kodu:
font-style :normal;
font-style :italic;
font-style : oblique;

PHP- Kodu:
font-variant :normal;
font-variant :small-caps;

PHP- Kodu:
font-weight :normal;
font-weight :bold;
font-weight :border;
font-weight :lighter;
font-weight :100;
font-weight :200;
font-weight :300;
font-weight :400;
font-weight :500;
font-weight :600;
font-weight :700;
font-weight :800;
font-weight :900;

İçerik yönetim özellikleri
content >> :before ve :after sözde sınıfları ile kullanılan içerik kısmını yönetir.


PHP- Kodu:
content :string;
content :url;
content :counter(name)
content :counter(name,list-style-type)
content :counters(name,string, list-style-type)
content :attr(x);
content pen-quote;
content :dose-quote;
content :no-open-quote;
content :no-close-quote;

PHP- Kodu:
counter-increment :none;
counter-increment :identifier number;

PHP- Kodu:
counter-reset :none;
counter-reset :identifier number;

PHP- Kodu:
quotes :none;
quotes :string string;

list-style >> liste özelliklerinin kısa yolu.


PHP- Kodu:
list-style-image :none;
list-style-image :url;

PHP- Kodu:
list-style-position :inside;
list-style-position : outside;

PHP- Kodu:
list-style-type:none;
list-style-type:disc;
list-style-type:circle;
list-style-type:square;
list-style-type:decimal;
list-style-type:decimal-leading-zero;
list-style-type:lower-roman;
list-style-type:upper-roman;
list-style-type:lower-alpha;
list-style-type:upper-alpha;
list-style-type:lower-greek;
list-style-type:lower-latin;
list-style-type:upper-latin;
list-style-type:hebrew;
list-style-type:armenian;
list-style-type:georgian;
list-style-type:cjk-ideographic;
list-style-type:hiragana;
list-style-type:katakana;
list-style-type:hiragana-iroha;
list-style-type:katakana-iroha;

PHP- Kodu:
marker-offset :auto;
marker-offset :length;

margin >> kenar dış boşluğu özellikleri.


PHP- Kodu:
margin-bottom :auto;
margin-bottom :length;
margin-bottom :%;

margin-left :auto;
margin-left :length;
margin-left :%;

margin-right :auto;
margin-right :length;
margin-right :%;

margin-top :auto;
margin-top :length;
margin-top :%;

outlines >> dış hat çizgisi özellikleri.


PHP- Kodu:
outline-color :color;
outline-color :invert;

PHP- Kodu:
outline-style :none;
outline-style :dotted;
outline-style :dashed;
outline-style :solid;
outline-style :double;
outline-style :groove;
outline-style :ridge;
outline-style :inset;
outline-style : outset;

PHP- Kodu:
outline-width :thin;
outline-width :medium;
outline-width :thick;
outline-width :length;

padding >> kenar iç boşluğu özellikleri.


PHP- Kodu:
padding-bottom :length;
padding-bottom :%;

padding-left :length;
padding-left :%;

padding-right :length;
padding-right :%;

padding-top :length;
padding-top :%;

positioning konumlandırma özellikleri.


PHP- Kodu:
bottom :auto;
bottom :length;
bottom :%;

==Elemanın sınırlarını belirlemek için kullanılır==
dip :shabe;
dip :auto;

left :auto;
left :%;
left :length;

==Elaman içeriğinin taşma durumunda nasıl davranacağını belirler==
overflow :visible;
overflow :hidden;
overflow :scroll;
overflow :auto;

position :static;
position :relative;
position :absolute;
position :fixed;

right :auto;
right :length;
right :%;

top :auto;
top :length;
top :%;

==Elamanın dikey hizalanmasını ayarlar==
vertical-aling :baseline;
vertical-aling :sub;
vertical-aling :super;
vertical-aling :top;
vertical-aling :middle;
vertical-aling :text-top;
vertical-aling :bottom;
vertical-aling :length;
vertical-aling :%;

==Elamanın z eksenindeki yerini tanımlar
z-index :auto;
z-index :number;

Tablo özellikleri

PHP- Kodu:
==Tablo hücrelerinin etrafındaki kenarlık ile olan mesafeyi ayarlar==
border-collapse :collapse;
border-collapse :separate;

==Tablo hücrelerinin Kenar çizgileri ile arasındaki mesafeyi ayarlar==
border-spacing :lenth;

==Tablo başlığının tarafını belirler==
caption-side :top;
caption-side :bottom;
caption-side :left;
caption-side :right;

==Tablodaki boş hücrelerin gösterilip gizlenmesini ayarlar==
empty-cells :hide;
empty-cells :show;

==Hücrelerin satır ve colonlarının gösterimini ayarlar==
table-layout :auto;
table-layout :fixed;

Metin özellikleri.


PHP- Kodu:
==Metnin rengini tanımlar==
color :color;

==Metnin yönünü tanımlar
direction :ltr;
direction :rtl;


==Satırlar arası mesafeyi tanımlar==
line-height :normal;
line-height :number;
line-height :length;
line-height :%;


==Karekterler arası boşluğu arttırmak veya azaltmamızı sağlar==
letter-spacing :normal;
letter-spacing :length;


==Eleman içindeki metinleri hizalamamızı sağlar==
text-aling :left;
text-aling :right;
text-aling :center;
text-aling :justify;


==Metinleri süslememizi sağlar==
text-decoration :none;
text-decoration :underline;
text-decoration : overline;
text-decoration :line-through;
text-decoration :blink;

==Eleman içindeki metnin ilk satırının girintisini tanımlar==
text-indent :length;
text-indent :%;

==Metinlere gölge verir==
text-shadow :none;
text-shadow :color;
text-shadow :length;

==Metni büyük-küçük harfe çevirmek için kullanılır==
text-transfrom :none;
text-transfrom :capitalize;
text-transfrom :uppercase;
text-transfrom :lowercase;

==Çok yönlülük algoritmasını ayarlamamızı sağlar==
unicode-bidi :normal;
unicode-bidi :emped;
unicode-bidi :bidi-override;

==Elemanların boşluklarının nasıl işlem göreceğini belirler==
white-space :normal;
white-space : ore;
white-space :nowrap;

==Sözcükler arasındaki boşluk değeri==
word-spacing :normal;
word-spacing :length;

Sözde sınıflar (Pseudo-classes )


PHP- Kodu:
:active >> aktif elemana stil tanır
:focus >> odaklandığımız elemane stil tanır.
:hover >> maus üzerine gelince elemanlara stil tanım
:link >> ziyaret etmediğimiz bağlantılara still tanır.
:visited >> ziyaret ettiğimiz bağlantılara stil tanır
:first-child >> belirtilen elemanın ilk çocuk elemanına stil atamak için
:lang >> içerikteki bir elemanı farklı bir dilde yazmamızı sağlar.

Sözde elemanlar (Pseudo-elements)


PHP- Kodu:
:first-letter >> metnin ilk harfine stil tanımlamamızı sağlar.
:first-line >> metnin ilk satırına stil tanımlamamızı sağlar.
:before >> eleman öncesine bazı metinleri eklememizi sağlar.
:after >> eleman sonrasına bazı metinleri eklememizi sağlar.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Windows 8.1'i detaylarıyla tanıyalım! Yasin Arslan Windows 8 0 07-30-2013 06:42 PM
Galaxy Note II Kaynak Kodlarını Yayınlandı mollacami Bilim ve Teknoloji haberleri 0 10-09-2012 03:48 PM
Kol Kaslarını Kısaca Tanıyalım yeliz korkma Fizik, Kimya ve Biyoloji 0 03-22-2012 10:48 AM
HTML kodlarını sıkıştırarak bant genişliğinden tasarruf edin Yasin Arslan Eklentiler 0 02-12-2012 10:48 PM
rulet oyunu gibi değişen renk kodlarını arka plan yapın Serkan006 Java 1 05-01-2011 09:50 AM


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.