Forum Geliyoo  

Go Back   Forum Geliyoo > > >

Şehirlerimiz Şehirlerimiz

Cevapla
 
Seçenekler
  #1  
Alt 04-05-2011
PEYOTE
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Adana yı tanıyalım

Adana'nın Türkiye'deki konumu
Ülke Türkiye
Bölge Akdeniz Bölgesi
İl Adana
Yönetim
- Belediye başkanı Zihni Aldırmaz (MHP)
- Vali İlhan Atış
Yüz ölçümü
- Toplam 14,256 km² (5,5 sq mi)
Rakım 23 m (75 ft)
Alan kodu (+90) 322
Plaka kodu 01
Website: Adana Büyükşehir Belediyesi

[ATTACH=CONFIG]1078[/ATTACH]


Adana, 2.062.226 [1] nüfusuyla Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonraki 5. büyük kenti'dir. Şehir merkezi, orta güney Anadolu'da, Akdeniz'den 30 km içerde Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunmaktadır. Adana ilinin idari merkezidir.
Doğudan batıya 100 kilometre boyunca uzanan Adana-Mersin Metropol Alanı 2.87 milyon nüfusuyla Mersin, Tarsus, Adana ve Ceyhan şehirlerini kendisine dahil eder. Türkiyedeki dördüncü büyük metropol alanı olup ülkenin önde gelen ticaret ve kültür merkezidir.
Adana, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafik, ekonomik, kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. 5.62 milyon insana ev sahipliği yapan bölge, büyük bir bölümü dünyadaki tarıma en elverişli alanlar arasında olan geniş, düz ve verimli bir alandır.
Konu başlıkları
1 Tarihçe
1.1 Antik Geçmiş
1.2 Yakın Geçmiş
1.3 Kronoloji
2 Coğrafya
3 Ekonomi
3.1 Endüstri
3.2 Tarım
4 Ulaşım
4.1 Demiryolu
4.2 Karayolu
4.3 Havayolu
4.4 Denizyolu
4.5 Kent İçi Ulaşım
5 Nüfus ve demografik Yapı
6 Turizm
6.1 Adana Kent Merkezi
6.2 Adana Çevresi
6.3 Otelleri
7 Sanat ve kültür
7.1 Altın Koza Film Festivali
7.2 Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali
8 Sağlık
9 Eğitim ve öğrenim
10 Adana mutfağı
11 Spor
12 İncirlik Amerikan Hava Üssü
13 Alışveriş merkezleri
14 Parklar
15 Kardeş şehirler
16 Galeri
17 Kaynakça
18 Dış bağlantılar

[ATTACH=CONFIG]1079[/ATTACH]


TarihçeAdana Kalesi ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Taşköprü'den kente girişi
Antik Geçmiş
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasında verimli sulak arazide kurulu Adana'nın tarihi, coğrafi konumu nedeni ile M.Ö. 6000 yıllarına dek uzanmaktadır. Adana, Antik Kilikya Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Hititler'den Osmanlı'ya, gelmiş geçmiş birçok medeniyetlerin beşiğidir. Yaygın görüşe göre Adana, adını Yunan mitolojisine göre Gök tanrısı Uranus'un oglu Adanus 'dan almıştır. Ancak bu konuda başka muhtelif görüşler de ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre Adana'ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu yarımadasının en köklü uygarlıklarından biri olan Hititlerin kaya kitabelerinde rastlanmaktadır. Boğazköy metinleri olarak bilinen M.Ö. 1650 yıllara tarihlenen bir Hitit tabletinde, Adana havalisinden Uru Adania yani Adana bölgesi olarak bahsedilmektedir. Bu konuda sadece bu tablet dikkate alınacak olsa bile Adana isminin en az 3640 yıllık bir geçmişi vardır. Bir başka rivayete göre eski çağlarda Seyhan Nehri kıyılarının bol miktarda söğüt ağacı ile kaplı olması ve bu ağacın Mezopotamya kavimlerince And ağacı olarak tanınması da kente Adana isminin verilmesinde etkili olmuştur. Yine başka bir görüşe göre, ormanlık yörelerde yaşadığına inanılan Fırtına Tanrısı Adad (Tesup) adının, ormanları bol Toroslar ile Seyhan nehri bölgesinin oluşturduğu Adana yöresine isim olarak verilmiş olduğuna inanılmaktadır. Fenikeliler de bölgeye efendi anlamına gelen tarım ve bitki tanrısı Adonis'in adını vermişlerdir.
Tarihi araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, Adana, Yontma Taş Devri'nden bu yana yerleşim yeri olmuştur. Kilikya'nın en eski yerleşim merkezlerinden biri Tepebağ Höyüğü ilk çağlardan kalmadır. Höyükte rastlanan surlarla çevrili kent çekirdeği burada Neolitik çağda yaşayan kent dönemine ışık tutmaktadır.
Kilikya yöresinde yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde on değişik uygarlık ile devlet, beylik ve krallık gibi çok çeşitli siyasi güçlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Kilikya'yı egemenlikleri altına alan medeniyetler şu şekilde sıralanabilir: Luvi Krallığı, Kizzuvatna Krallığı, Hitit Krallığı, Kue (Ove) Krallığı, geç Hitit Krallığı, Asur Krallığı, Syennesis Krallığı, Pers İmparatorluğu, Helenistik Dönem, Selevkos Krallığı, Otonom Dönem, Roma İmparatorluğu.
Orta Çağ'da da Adana eski önemini korumaya devam etmiş, bu durum İpek Yolu'nun buradan geçmesiyle daha da artmıştır. Bu dönemde buraya egemen olan uygarlıklar ise bunlardır: Doğu Roma İmparatorluğu devri (395 - 638), Selçuklular Devri (1071 - 1097), Kilikya Ermeni Krallığı (1097 - 1375). Bu dönemde çeşitli uygarlıklar Kilikya bölgesine egemen olmak için savaşlar yapmışlardır. Bu uygarlıklar şunlardır: Mısır Türkmenleri (1300 yıllarının başı), Ramazanoğulları Beyliği dönemi (1352 - 1608), Osmanlılar Dönemi (1517 - 1918).

[[ATTACH=CONFIG]1080[/ATTACH]


Yakın Geçmiş


I. Dünya Savaşı'ndan sonra Adana ve çevresi (Kilikya) Fransa tarafından işgal edildi. Mayıs 1919'da Adana'daki Ermeniler Kilikya Devleti'nin kurulduğunu deklare etse de bu uzun sürmedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı esnasında gösterdiği diplomatik başarı sonucu yapılan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile Fransa, Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kaldı. (5 Ocak 1922)
II. Dünya Savaşı sırasında (30 Ocak 1943) İngiltere başbakanı Winston Churchill ve İsmet İnönü, Adana'ya 23 kilometre uzaklıktaki Yenice'de biraraya gelmiştir. Toplantıda Churchill, Türkiye'nin müttefikler yanında II. Dünya Savaşı'na katılmasını istemiş, ancak İnönü bunu reddetmiştir. Tarihte bu zirve Adana Buluşması olarak bilinir.
1955 yılında Demokrat Parti hükümetinin ABD ile yaptığı anlaşma gereği olarak, Adana'nın 10 km doğusundaki İncirlik banliyösüne Amerikan Hava Üssü kuruldu. Soğuk savaş yıllarında, 1991 Körfez Savaşı'nda ve 2003 Irak Savaşı'nda etkin olarak kullanılmıştır.
1956 yılında Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmete açıldı.
1998 yılında 6.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Ceyhan Depremi olarak bilinen depremde çoğu Ceyhan'da olmak üzere toplam 145 kişi yaşamını kaybetti.

Kronoloji


Luvi Krallığı (1900 İÖ ), Arzava Krallığı (1500-1333 İÖ), Hitit İmparatorluğu (1900-1200 İÖ), Asurlular (713-663 BC), Pers İmparatorluğu (550-333 İÖ), Helen Antik Yunan Uygarlığı (333-323 İÖ), Selevkos İmparatorluğu (312-133 İÖ), Kilikya Prensliği (178-112 İÖ), Romalılar (112 İÖ-395 İS), Bizans İmparatorluğu(395-638; 964-1071), Abbasiler, Büyük Selçuklu Devleti, Kilikya Ermeni Krallığı (1078–1375), Memlükler, Ramazanoğlu Beyliği, Osmanlı Devleti, Türkiye CumhuriyetiCoğrafya

Adana il merkezi, Akdeniz Bölgesi'nde Çukurova tarihsel olarak Kilikya'nın ortasına, çok verimli topraklar üzerinde, Seyhan Nehri'nin iki yakasında kurulmuştur. Türkiye'nin güneyinde yer almakta olan Adana şehirinde Bölgeye hakim Akdeniz İklimi'nin etkisiyle Adana'da yazları sıcak, kışları ise ılıman ve yağışlı geçer.


Adana iklimi


Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
Ortalama en yüksek sıcaklık, °C 15 16,1 19,4 23,6 28,1 31,7 33,8 34,3 33,1 29,1 22,1 16,6 25,24
Ortalama en düşük sıcaklık, °C 5,5 5,9 8,3 12,3 16,1 20,1 23,6 23,7 20,7 16,1 10,6 7,0 14,16
Ortalama yağış, mm 10,1 9,8 9,9 9,7 6,8 2,9 1,0 0,7 2,9 5,8 7,7 10,3 77,6
Kaynak: Türkiye Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü (DMİ)[2]Endüstri ve Ekonomi

Cumhuriyet döneminde tarımsal kalkınma hamlesinin merkezi konumundaki Adana; pamuk ve narenciye sayesinde, bir anda ülkenin ekonomik merkezlerinden birisine dönüşmüştür. Ancak ilerleyen yıllarda, sanayiyi Marmara Bölgesi'nde kurma politikaları neticesinde birçok bölge gibi Adana'da da sanayi durma ve gerileme sürecine girmiştir.


Adana, Seyhan Kıyıları ve Kurttepe
Son yıllarda ise Kafkas petrollerini sıcak denizlere taşıması planlanan Bakü - Tiflis -Ceyhan Boru Hattı (BTC) buradan geçer. Aslında, petrol boru hatlarının Adana'ya reel bir getiri sağlayıp sağlamayacağı halen tartışmalıdır.
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi şehrin doğusunda, Misis banliyösündedir. Adana'da 2009 kurumlar vergisi rakamlarına göre Adana'nın en büyük şirketleri Adana Çimento, Amylum Nişasta, Özmaya, Gürsoy Yem, Bossa, Oyka Kağıt, Pilsa, Doğanay Gıda ve Feyz Çelik kuruluşlarıdır.[3]

Tarım
Alüvyonların getirdiği verimli toprakları nedeniyle senelerdir bir cazibe merkezi olan, ülkenin en verimli ovalarından Çukurova'da ayçiçeği, zeytin, mısır, narenciye (portakal, turunç, mandalina ve limon), muz, kivi, baklagiller, şekerkamışı, pirinç, soya, pamuk, üzüm, fıstık, badem, karpuz, yenidünya gibi birçok ürün üretilmektedir. Üretim klasik sulama sistemlerinden, yağmurlama (damla sulama) teknolojisine geçilmektedir.

Ulaşım

Demiryolu
Tren İstasyonu; Ziyapaşa

Adana'ya ilk demiryolu hattı İngilizler tarafından 1886 yılında kurulmuştur. Adana-Mersin arasındaki hatta günümüzde dizel lokomotifli trenlere ilaveten, raybüs ve dmu tipi hızlandırılmış banliyö trenleri çalışmakta olup, Adana-Mersin arasında günde karşılıklı 27 şer tren sefer yapmakta ve seyahat süresi 45 dakikaya inmiştir. Anahat trenleri olarak ise; İstanbul Haydarpaşa'ya İç Anadolu Mavi Treni; Ankara'ya Çukurova Mavi Treni, Kayseri'ye Erciyes Ekspresi ve Elazığ'a da Fırat Ekspresi yolcu taşımaktadır.

Karayolu

Otoyolla Adana'dan Ankara, Mersin, Gaziantep ve İskenderun yönünde ulaşım mümkündür. D-400 Karayolu ve uluslararası TEM otoyolu ile Adana`ya ulaşılır. Ankara'dan Aksaray, Pozantı üzerinden 472 km, İzmir'den Afyon-Konya-Ereğli üzerinden 873 km., İstanbul'dan Bolu, Ankara, Aksaray-Pozantı rotasıyla 909 km sonra Adana`ya ulaşılabilir. Şehir merkezine uzaklığı 5 km. olan otobüs terminalinden Türkiye`nin her yerine otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Havayolu

Şehrin hava ulaşımı, 1937 yılından bu yana Şakirpaşa Havalimanı'ndan sağlanır. İç ve dış hat seferlerinin gerçekleştiği Adana Havalimanı, Türkiye'de yolcu taşınması sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Havalimanı iç hatlardan İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara-Esenboğa, İzmir, Antalya ve Trabzon'a; dış hatlardan Kıbrıs - Lefkoşa ve Almanya'nın bazı kentlerine direkt uçuşlar düzenlenmektedir. Kentte ayrıca askeri amaçlı olarak kullanılan İncirlik Havalimanı'da bulunmaktadır.

Denizyolu

Adana il sınırları içerisinde uluslararası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş Limanı ve Toros Gübre Fabrikaları Limanı bulunmaktadır.

Kent İçi Ulaşım
Kent içi metropol alan ulaşımında, Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri ve Özel Halk otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler kullanılmaktadır. Ayrıca 14 km güzergahı ve bunun üzerinde 13 istasyonu bulunan Adana Metrosu , önce 2009 Nisan ayında, ardından 2010 yılında hizmete açılmıştır. Mevcut metroya 2. etap ile 9 km daha eklenecek ve istasyon sayısı 20 ye çıkacaktır. 2007'den bu yana büyükşehir belediyesi otobüsleri (ABBO), özel halk otobüsleri ve metroda Kentkart akıllı bilet kartları kullanılmaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi, 4 tanesi körüklü toplam 229 klimalı otobüsten oluşan bir filoyla kent içinde hizmet vermektedir.
Adana sahip olduğu nüfus oranı ve trafiğe çıkan araç sayısının çokluğuna rağmen geniş caddeleri ve köprülü kavşakları olmamasından dolayı trafik akışı oldukça sorunlu bir şekilde sağlanmaktadır. Türkiye'nin gelişmiş diğer şehirleri bu konuda oldukça büyük mesafe almasına rağmen Adana'da bu konuda çok büyük bir mesafe kat edilememiş olması düşündürücüdür.


Nüfus ve demografik Yapı

Adana Şehir Merkezi Nüfusu
2010 1.791.518
2009 1.563.545
2008 1.525.115
2007 1.366.027
2000 1.130.710
1997 1.037.924
1990 916.150
1985 777.554
1980 574.515
1975 475.384
1970 347.454
1965 289.219
1960 231.548
1955
1950 117.642
1945 100.367
1940
1935 76.473
1927 72.577
Y & G
Osmanlı Devleti tarafından 1893 yılında yapılan nüfus sayımı sonucuna göre Adana merkezin nüfusu %70.702 kişidir. Bunun % 62'sini Türkler, %,37 araplar %2'sini Rumlar ve %2'sini katolik ve protestanlar oluşturmaktaydı.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen yardımlar ve başlayan endüstriyel yatırımlar ile büyüme trendine giren Adana'nın merkez nüfusu, 2009 yılı TÜİK verilerine göre 1.563.545[4] kişiye ulaşmıştır. Adana nüfusunun %87'si kentlerde, %13'ü ise köylerde yaşamaktadır.[5]

Turizm


Komana
Misis Mozaik Müzesi

2009 yılında Adana'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı 81.736 dır.[6] Bunun %50'sini Almanlar, %23'ünü Kıbrıs vatandaşları, %4'ünü Hollandalılar ve %3'ünü İngilizler teşkil eder. Gelen turistlerin 80.702'si Şakirpaşa Havalimanı'ndan, 1.034'ü Botaş Limanı'ndan giriş yapmıştır.Kentteki turistik mekanlardan bazıları:Adana Kent Merkezi

Taşköprü (Justinianus Roma Köprüsü)
Adana Arkeoloji Müzesi
Adana Etnografya Müzesi
Atatürk Müzesi ve Evi
Bebekli Kilise (Adana Katolik Kilisesi)
Adana Bedesteni
Büyüksaat

[ATTACH=CONFIG]1081[/ATTACH]


Büyük Saat Kulesi
Yağ Cami (Osmanlı)
Adana Ulu Camii (Osmanlı)
Tarihi Kazancılar Çarşısı
Akkapı Şeyh Cemil Nardalı Konağı

Adana Çevresi


Yılankale
Karatepe-Aslantaş Milli Parkı
Aladağlar Milli Parkı
Yumurtalık Lagünü Milli Parkı
Akyayan Gölü
Anavarza Antik Kenti ve Anavarza Kalesi
Comona (Şar) Antik Kenti
Misis Antik Kenti (Mopsuestia)
Misis Mozaik Müzesi
Magarsus Antik Kenti
Akören Kilisesi ve Antik Kenti
Ceyhan-Sirkeli Höyüğü Muvattali Kabartması ve Antik Kenti
Yılankale
Toprakkale
Kozan (Sis) Kalesi ve Manastırı
Kurtkulağı Kervansarayı
Acısu Kaplıcaları ve Haruniye Termal Suyu
Akçatekir, Bürücek, Aladağlar, Horzum, Fındıklı, Hamidiye, Asar, Asmacık, Armutoluk, Belemedik, Meydan, Çamlıyayla ve Kızıldağ yaylaları
Ağyatan Kuş Cenneti ve Tuzla Gölü

Otelleri

Adana her ne kadar Türkiye'nin en gelişmiş sayılabilecek şehirlerinden biri olsa da otel bakımından en fakir şehirlerinden biridir. Bu Adananın önemli bir eksiğidir.
Mevcut Oteller:
Büyük Sürmeli Otel (5*)
HiltonSA (5*)
Seyhan Oteli (5*)
Adana Sheraton Otel & Convention Center (İnşaat halinde) (5*)
Mavi Sürmeli Otel (4*)
Zaimoğlu Oteli (4*)
Erten Otel (4*)
Türkmen Hotel (Proje Aşamasında) (5*)Sanat ve kültürTarihi Taşköprü'de Sanat Sergisi, Sabancı Tiyatro Festivali
Adana'daki ilk şehir tiyatrosu Osmanlı yıllarında, 1880 yılında, Ziya Paşa tarafından kurulan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Şehir Tiyatroları'dır. Devlet Tiyatroları Adana Sahnesi ise 1981 yılından beri sanat severlere çeşitli temsiller sunmaktadır. Klasik müzik severler için kentteki en önemli kurum 1992'de kurulan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'dır. Orkestra her cuma akşamı ve her cumartesi sabahı büyükşehir belediyesi konser salonunda klasik müzik konserleri düzenlemektedir.

Altın Koza Film Festivali

İlki 1969 yılında düzenlenen ve Türkiye'nin en önemli film festivallerinden birisi olan Altın Koza Film Festivali'nde her yıl yurtiçi ve yurtdışından çeşitli filmler yarışmaktadır. Festivalin yapıldığı ilk yıl olan 1969'da Metin Erksan'ın Kuyu adlı filmi en iyi film ödülü almış olup, Seyyit Han, Umut ve Acı filmlerindeki persormansıyla Yılmaz Güney, 1969, 1970 ve 1971 de en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanmıştır. Gününmüzde Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Öğrenci Filmleri Yarışması, Dünya Sineması Örnekleri, Özel Bölümler, Kısa Film Bölümleri yer almaktadır. Festivalde film, yönetmen ve oyuncu ödülleri haricinde Büyük Jüri Yılmaz Güney Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Halk Jürisi Ödülü verilmektedir.
En son Eylül 2010'da düzenlenmistir (17. Altın Koza Film Festivali).

Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali

1998 yılından itibaren her yıl Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali çerçevesinde çok sayıda yabancı ve yerli tiyatro topluluğu oyunlarını sergilemektedir.

Her yıl düzenlenen ve 1 ay süren tek uluslararası festival olma özelliğine de sahip festival süresince sergilenen oyunları 20.000'e yakın tiyatrosever izlemektedir. Festival programındaki oyunlar 2005 yılına kadar sadece Adana'da sergilenirken, bu oyunların bir bölümü 2005 yılından beri İstanbul'da Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde de sahneye konmaktadır.

Sağlık


Adana, sağlık bakımından çok ilerlemiştir. Hatta bölgenin sağlık üssü olarak da anılır. Adana'da Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Balcalı Hastanesi ve Başkent Üniversitesi'ne bağlı Seyhan Hastanesi, Yüreğir Hastanesi ve Kışla Kampüs Hastanesi ile Güzelyalı poliklinikleri bulunmaktadır. Kentte ayrıca Acıbadem Hastanesi,Özel Adana Hastanesi, Ortopedia Hastanesi, Metropark Hastanesi gibi birçok özel ve kamu hastanesi ve polikliniği sağlık hizmetlerini yürütmektedir.
Acıbadem Hastanesi
Ortopedia Hastanesi
Metropark Hastanesi
Universal Hospital
Metro Hastanesi
Can Hastanesi
Çukurova Göz Hastanesi
Ortadoğu Hastanesi
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi
Başkent Üniversitesi Yüreğir Hastanesi
Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesi
Başkent Üniversitesi Kışla Hastanesi
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyhan Uygulama ve Eğitim Hastanesi
Çukurova Devlet Hastanesi
Adana Devlet Hastanesi
Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Göğüs Hastanesi
Çocuk Hastanesi
Kadın Doğum Hastanesi
Adana Asker Hastanesi
Maya göz kliniği

Eğitim ve öğrenim


Günümüzde Adana'da 514 okul öncesi eğitim kurumunda 19,644 öğrenci ve 720 ilköğretim okulunda 324,288 öğrenci eğitim görmektedir. [5] Kentte ayrıca 121 genel ve 100 meslek lisesi bulunmakta olup, bu liselerde toplam 119,000 öğrenci eğitim hayatını sürdürmektedir.
Ayrıca Adana'da önlisans ve lisans düzeyinde üniversite öğrenimi gören kişi sayısı 27,136 kişidir.
Kentte bulunan 17 halk kitaplığından her sene 400,000 ila 500,000 kişi faydalanmaktadır.[5]
Adana'da Çukurova Üniversitesi yükseköğrenim hizmeti vermektedir.
Kentteki önemli ortaöğrenim kurumları ise 1888'den bu yana bölgede öğrenim faaliyeti sürdüren ve 1975'de açılan Adana Anadolu Lisesi, 1987'den beri eğitim veren Adana Fen Lisesi, Adana Kız Lisesi, Final Okulları sayılabilir.

Adana mutfağı


Dünyaca ünlü Adana Kebabı
Dünyanın en önemli mutfaklarından biri olarak kabul gören ve geleneksel Türk, Ermeni ve Akdeniz Mutfağının birçok özelliğini içerisinde barındıran Adana mutfak kültüründe; acı, ekşi, narenciye, deniz ürünleri, zeytinyağı ve yeşillikler sıkça kullanılmaktadır. Adana Mutfağı'nda et oldukça önemli bir malzemedir ve mutfak ürünlerinin çoğunda et kullanılmaktadır. Adana Mutfağı'nın en ünlü yemeği tabiki lezzetiyle bağımlılık yaratan, dünyaca meşhur Adana Kebap 'tır. Kebap, genellikle bol mezenin yanı sıra yanında rakı ve şalgam ile tüketilir. Son yıllarda Adana Kebabı Adana Ticaret Odası tarafından tescillenmiş ve restaurantlarda Adana Kebabı olarak kebap satılmasına çeşitli hijyen ve lezzet standartları getirilmiştir. Adana Mutfağı'nın diğer ünlü yemekleri ise şunlardır:


Analı Kızlı


Kabak Çintme
Şalgam suyu
Karakuş
Bici Bici (nişasta ile yapılan diet tatlı)
Karsambaç (buzlu tatlı)
Yüksük Çorbası
Kısır
Mahluta çorbası


Sıkma

Spor


Adanademirspor - Adanaspor maçı, 5 Ocak Stadyumu, Reşatbey
Kentte iki tane bilinen takım bulunmaktadır. Bunlardan biri Adana Demirspor diğeri Adanaspor'dur. Adanaspor şu anda Bank Asya 1.Lig'de, Adana Demirspor ise Spor Toto 2. Lig'de mücadele etmektedir. Her iki takımın da maçları 1938 yılında hizmete açılan 17.000 seyirci kapasiteli 5 Ocak Stadyumu'nda oynanmaktadır.
r. Kentin basketbol kulübü olan Botaşspor, 2000-2001 sezonu şampiyon olarak kapamıştır. Bir sezon aradan sonra 2002-2003 sezonunda kulüp tarihindeki 2. Şampiyonluğa ulaşmıştır. Kulüp 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası oynamış ve 2002-2003 sezonunda kupayı müzesine götürmeyi başarmıştır. Adana'nın bir diğer basketbol kulübü ise Adanaspor'un basketbol şubesidir. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele etmektedir. yelken yarışlarıda düzenlenmektedir..
İncirlik Amerikan Hava Üssü


Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Julia Roberts ve Steven Soderbergh'in Aralık 2001'de Adana, İncirlik ziyaretleri esnasında]] 1951 yılında inşasına başlanan hava üssü, 21 Şubat 1955'de Adana Hava Üssü adıyla kullanıma açıldı. 1958 yılında adı İncirlik Hava Üssü olarak değiştirilen üs, NATO'nun Avrupa bölgesinin güneyinde yer almaktadır. Kent merkezine uzaklığı 10 km dir.
Lübnan krizi, 1990 Kuveyt Harekatı, Irak harekatı ve soğuk savaş yıllarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı kullanılan İncirlik'te, günümüzde 5,000 Amerikalı, birkaç yüz İngiliz ve Türk personel görev yapmaktadır.


Alışveriş merkezleri

Adana'da ilk büyük mağaza 1976'da açılan Ender'dir. Ender'i zamanla Çetinkaya, Yeni Koza, Skala ve YKM izlemiştir. 1994 yılında açılan Galleria, bunu takip eden Metro Cash&Carry, Carrefour ve M1 Tepe Alışveriş Merkezleri zamanla hipermarketlerini Adana'da hizmete açtılar.En son olarak Adana Optimum açılmış Forum Adana Alışveriş merkezi ise yatırım aşamasındadır.
Carrefour Alışveriş Merkezi (100.yıl)
Galleria Alışveriş Merkezi
Optimum Alışveriş Merkezi Adana (8 Nisan 2011)
M1 Merkez Alışveriş Merkezi Adana
Forum Adana (Proje Aşamasında)


Parklar

Merkez Park - Seyhan Nehri'nin batı yakasında yer alan park 300.000 m2 alanda yer almaktadır.
Atatürk Parkı - Adana'nın en eski parklarından olan Atatürk Parkı, 47.000m2 alan üzerinde, Ziyapaşa ile Atatürk Bulvarları arasında yer almaktadır..
Fatih Sultan Mehmet Parkı - Fatih ve Tellidere mahalleleri arasında Mücahitler caddesi üzerinde, 8.000 m2 alanda yer almaktadır. Parkın girişinde bugüne kadar kurulmuş 16 Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı dalgalanıyor.
Çobandede Rekreasyon Alanı - Seyhan Gölü kenarında bulunan park, 165.000m2 üzerinde yer alır.
Hayal Park - Yeni Adana'da bulunan parkın içerisinde açık ve kapalı yüzme havuzları, saunalar ve spor merkezleri yer almaktadır.
Eski Baraj Rekreasyon Alanı - Eski Barajın her iki yakasında 500.000m2 alan üzerinde kuruludur.
Adalar - Seyhan Gölü'nde bulunan Amerikan Adası ve Sevgi Adası'ndan oluşan rekreasyon alanı 225.000m2 dir.


Merkez Park'ta Gece


Kardeş şehirler

Cordoba İspanya
Bremerhaven Almanya
Münih Almanya
Saint Petersburg Rusya
Livorno İtalya
Üsküp Makedonya
Ulan Batur Moğolistan
Çimkent Kazakistan
Magosa Kıbrıs

bilgiler..Vikipedi, özgür ansiklopedi
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 04-05-2011
PEYOTE
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart Adana yı tanıyalım

Adana'nın Türkiye'deki konumu
Ülke Türkiye
Bölge Akdeniz Bölgesi
İl Adana
Yönetim
- Belediye başkanı Zihni Aldırmaz (MHP)
- Vali İlhan Atış
Yüz ölçümü
- Toplam 14,256 km² (5,5 sq mi)
Rakım 23 m (75 ft)
Alan kodu (+90) 322
Plaka kodu 01
Website: Adana Büyükşehir Belediyesi

[ATTACH=CONFIG]1078[/ATTACH]


Adana, 2.062.226 [1] nüfusuyla Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonraki 5. büyük kenti'dir. Şehir merkezi, orta güney Anadolu'da, Akdeniz'den 30 km içerde Seyhan Nehri'nin üzerinde bulunmaktadır. Adana ilinin idari merkezidir.
Doğudan batıya 100 kilometre boyunca uzanan Adana-Mersin Metropol Alanı 2.87 milyon nüfusuyla Mersin, Tarsus, Adana ve Ceyhan şehirlerini kendisine dahil eder. Türkiyedeki dördüncü büyük metropol alanı olup ülkenin önde gelen ticaret ve kültür merkezidir.
Adana, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafik, ekonomik, kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. 5.62 milyon insana ev sahipliği yapan bölge, büyük bir bölümü dünyadaki tarıma en elverişli alanlar arasında olan geniş, düz ve verimli bir alandır.
Konu başlıkları
1 Tarihçe
1.1 Antik Geçmiş
1.2 Yakın Geçmiş
1.3 Kronoloji
2 Coğrafya
3 Ekonomi
3.1 Endüstri
3.2 Tarım
4 Ulaşım
4.1 Demiryolu
4.2 Karayolu
4.3 Havayolu
4.4 Denizyolu
4.5 Kent İçi Ulaşım
5 Nüfus ve demografik Yapı
6 Turizm
6.1 Adana Kent Merkezi
6.2 Adana Çevresi
6.3 Otelleri
7 Sanat ve kültür
7.1 Altın Koza Film Festivali
7.2 Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali
8 Sağlık
9 Eğitim ve öğrenim
10 Adana mutfağı
11 Spor
12 İncirlik Amerikan Hava Üssü
13 Alışveriş merkezleri
14 Parklar
15 Kardeş şehirler
16 Galeri
17 Kaynakça
18 Dış bağlantılar

[ATTACH=CONFIG]1079[/ATTACH]


TarihçeAdana Kalesi ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Taşköprü'den kente girişi
Antik Geçmiş
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasında verimli sulak arazide kurulu Adana'nın tarihi, coğrafi konumu nedeni ile M.Ö. 6000 yıllarına dek uzanmaktadır. Adana, Antik Kilikya Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Hititler'den Osmanlı'ya, gelmiş geçmiş birçok medeniyetlerin beşiğidir. Yaygın görüşe göre Adana, adını Yunan mitolojisine göre Gök tanrısı Uranus'un oglu Adanus 'dan almıştır. Ancak bu konuda başka muhtelif görüşler de ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre Adana'ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu yarımadasının en köklü uygarlıklarından biri olan Hititlerin kaya kitabelerinde rastlanmaktadır. Boğazköy metinleri olarak bilinen M.Ö. 1650 yıllara tarihlenen bir Hitit tabletinde, Adana havalisinden Uru Adania yani Adana bölgesi olarak bahsedilmektedir. Bu konuda sadece bu tablet dikkate alınacak olsa bile Adana isminin en az 3640 yıllık bir geçmişi vardır. Bir başka rivayete göre eski çağlarda Seyhan Nehri kıyılarının bol miktarda söğüt ağacı ile kaplı olması ve bu ağacın Mezopotamya kavimlerince And ağacı olarak tanınması da kente Adana isminin verilmesinde etkili olmuştur. Yine başka bir görüşe göre, ormanlık yörelerde yaşadığına inanılan Fırtına Tanrısı Adad (Tesup) adının, ormanları bol Toroslar ile Seyhan nehri bölgesinin oluşturduğu Adana yöresine isim olarak verilmiş olduğuna inanılmaktadır. Fenikeliler de bölgeye efendi anlamına gelen tarım ve bitki tanrısı Adonis'in adını vermişlerdir.
Tarihi araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, Adana, Yontma Taş Devri'nden bu yana yerleşim yeri olmuştur. Kilikya'nın en eski yerleşim merkezlerinden biri Tepebağ Höyüğü ilk çağlardan kalmadır. Höyükte rastlanan surlarla çevrili kent çekirdeği burada Neolitik çağda yaşayan kent dönemine ışık tutmaktadır.
Kilikya yöresinde yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde on değişik uygarlık ile devlet, beylik ve krallık gibi çok çeşitli siyasi güçlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Kilikya'yı egemenlikleri altına alan medeniyetler şu şekilde sıralanabilir: Luvi Krallığı, Kizzuvatna Krallığı, Hitit Krallığı, Kue (Ove) Krallığı, geç Hitit Krallığı, Asur Krallığı, Syennesis Krallığı, Pers İmparatorluğu, Helenistik Dönem, Selevkos Krallığı, Otonom Dönem, Roma İmparatorluğu.
Orta Çağ'da da Adana eski önemini korumaya devam etmiş, bu durum İpek Yolu'nun buradan geçmesiyle daha da artmıştır. Bu dönemde buraya egemen olan uygarlıklar ise bunlardır: Doğu Roma İmparatorluğu devri (395 - 638), Selçuklular Devri (1071 - 1097), Kilikya Ermeni Krallığı (1097 - 1375). Bu dönemde çeşitli uygarlıklar Kilikya bölgesine egemen olmak için savaşlar yapmışlardır. Bu uygarlıklar şunlardır: Mısır Türkmenleri (1300 yıllarının başı), Ramazanoğulları Beyliği dönemi (1352 - 1608), Osmanlılar Dönemi (1517 - 1918).

[[ATTACH=CONFIG]1080[/ATTACH]


Yakın Geçmiş


I. Dünya Savaşı'ndan sonra Adana ve çevresi (Kilikya) Fransa tarafından işgal edildi. Mayıs 1919'da Adana'daki Ermeniler Kilikya Devleti'nin kurulduğunu deklare etse de bu uzun sürmedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı esnasında gösterdiği diplomatik başarı sonucu yapılan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile Fransa, Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kaldı. (5 Ocak 1922)
II. Dünya Savaşı sırasında (30 Ocak 1943) İngiltere başbakanı Winston Churchill ve İsmet İnönü, Adana'ya 23 kilometre uzaklıktaki Yenice'de biraraya gelmiştir. Toplantıda Churchill, Türkiye'nin müttefikler yanında II. Dünya Savaşı'na katılmasını istemiş, ancak İnönü bunu reddetmiştir. Tarihte bu zirve Adana Buluşması olarak bilinir.
1955 yılında Demokrat Parti hükümetinin ABD ile yaptığı anlaşma gereği olarak, Adana'nın 10 km doğusundaki İncirlik banliyösüne Amerikan Hava Üssü kuruldu. Soğuk savaş yıllarında, 1991 Körfez Savaşı'nda ve 2003 Irak Savaşı'nda etkin olarak kullanılmıştır.
1956 yılında Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmete açıldı.
1998 yılında 6.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Ceyhan Depremi olarak bilinen depremde çoğu Ceyhan'da olmak üzere toplam 145 kişi yaşamını kaybetti.

Kronoloji


Luvi Krallığı (1900 İÖ ), Arzava Krallığı (1500-1333 İÖ), Hitit İmparatorluğu (1900-1200 İÖ), Asurlular (713-663 BC), Pers İmparatorluğu (550-333 İÖ), Helen Antik Yunan Uygarlığı (333-323 İÖ), Selevkos İmparatorluğu (312-133 İÖ), Kilikya Prensliği (178-112 İÖ), Romalılar (112 İÖ-395 İS), Bizans İmparatorluğu(395-638; 964-1071), Abbasiler, Büyük Selçuklu Devleti, Kilikya Ermeni Krallığı (1078–1375), Memlükler, Ramazanoğlu Beyliği, Osmanlı Devleti, Türkiye CumhuriyetiCoğrafya

Adana il merkezi, Akdeniz Bölgesi'nde Çukurova tarihsel olarak Kilikya'nın ortasına, çok verimli topraklar üzerinde, Seyhan Nehri'nin iki yakasında kurulmuştur. Türkiye'nin güneyinde yer almakta olan Adana şehirinde Bölgeye hakim Akdeniz İklimi'nin etkisiyle Adana'da yazları sıcak, kışları ise ılıman ve yağışlı geçer.


Adana iklimi


Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
Ortalama en yüksek sıcaklık, °C 15 16,1 19,4 23,6 28,1 31,7 33,8 34,3 33,1 29,1 22,1 16,6 25,24
Ortalama en düşük sıcaklık, °C 5,5 5,9 8,3 12,3 16,1 20,1 23,6 23,7 20,7 16,1 10,6 7,0 14,16
Ortalama yağış, mm 10,1 9,8 9,9 9,7 6,8 2,9 1,0 0,7 2,9 5,8 7,7 10,3 77,6
Kaynak: Türkiye Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü (DMİ)[2]Endüstri ve Ekonomi

Cumhuriyet döneminde tarımsal kalkınma hamlesinin merkezi konumundaki Adana; pamuk ve narenciye sayesinde, bir anda ülkenin ekonomik merkezlerinden birisine dönüşmüştür. Ancak ilerleyen yıllarda, sanayiyi Marmara Bölgesi'nde kurma politikaları neticesinde birçok bölge gibi Adana'da da sanayi durma ve gerileme sürecine girmiştir.


Adana, Seyhan Kıyıları ve Kurttepe
Son yıllarda ise Kafkas petrollerini sıcak denizlere taşıması planlanan Bakü - Tiflis -Ceyhan Boru Hattı (BTC) buradan geçer. Aslında, petrol boru hatlarının Adana'ya reel bir getiri sağlayıp sağlamayacağı halen tartışmalıdır.
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi şehrin doğusunda, Misis banliyösündedir. Adana'da 2009 kurumlar vergisi rakamlarına göre Adana'nın en büyük şirketleri Adana Çimento, Amylum Nişasta, Özmaya, Gürsoy Yem, Bossa, Oyka Kağıt, Pilsa, Doğanay Gıda ve Feyz Çelik kuruluşlarıdır.[3]

Tarım
Alüvyonların getirdiği verimli toprakları nedeniyle senelerdir bir cazibe merkezi olan, ülkenin en verimli ovalarından Çukurova'da ayçiçeği, zeytin, mısır, narenciye (portakal, turunç, mandalina ve limon), muz, kivi, baklagiller, şekerkamışı, pirinç, soya, pamuk, üzüm, fıstık, badem, karpuz, yenidünya gibi birçok ürün üretilmektedir. Üretim klasik sulama sistemlerinden, yağmurlama (damla sulama) teknolojisine geçilmektedir.

Ulaşım

Demiryolu
Tren İstasyonu; Ziyapaşa

Adana'ya ilk demiryolu hattı İngilizler tarafından 1886 yılında kurulmuştur. Adana-Mersin arasındaki hatta günümüzde dizel lokomotifli trenlere ilaveten, raybüs ve dmu tipi hızlandırılmış banliyö trenleri çalışmakta olup, Adana-Mersin arasında günde karşılıklı 27 şer tren sefer yapmakta ve seyahat süresi 45 dakikaya inmiştir. Anahat trenleri olarak ise; İstanbul Haydarpaşa'ya İç Anadolu Mavi Treni; Ankara'ya Çukurova Mavi Treni, Kayseri'ye Erciyes Ekspresi ve Elazığ'a da Fırat Ekspresi yolcu taşımaktadır.

Karayolu

Otoyolla Adana'dan Ankara, Mersin, Gaziantep ve İskenderun yönünde ulaşım mümkündür. D-400 Karayolu ve uluslararası TEM otoyolu ile Adana`ya ulaşılır. Ankara'dan Aksaray, Pozantı üzerinden 472 km, İzmir'den Afyon-Konya-Ereğli üzerinden 873 km., İstanbul'dan Bolu, Ankara, Aksaray-Pozantı rotasıyla 909 km sonra Adana`ya ulaşılabilir. Şehir merkezine uzaklığı 5 km. olan otobüs terminalinden Türkiye`nin her yerine otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Havayolu

Şehrin hava ulaşımı, 1937 yılından bu yana Şakirpaşa Havalimanı'ndan sağlanır. İç ve dış hat seferlerinin gerçekleştiği Adana Havalimanı, Türkiye'de yolcu taşınması sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Havalimanı iç hatlardan İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara-Esenboğa, İzmir, Antalya ve Trabzon'a; dış hatlardan Kıbrıs - Lefkoşa ve Almanya'nın bazı kentlerine direkt uçuşlar düzenlenmektedir. Kentte ayrıca askeri amaçlı olarak kullanılan İncirlik Havalimanı'da bulunmaktadır.

Denizyolu

Adana il sınırları içerisinde uluslararası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş Limanı ve Toros Gübre Fabrikaları Limanı bulunmaktadır.

Kent İçi Ulaşım
Kent içi metropol alan ulaşımında, Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri ve Özel Halk otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler kullanılmaktadır. Ayrıca 14 km güzergahı ve bunun üzerinde 13 istasyonu bulunan Adana Metrosu , önce 2009 Nisan ayında, ardından 2010 yılında hizmete açılmıştır. Mevcut metroya 2. etap ile 9 km daha eklenecek ve istasyon sayısı 20 ye çıkacaktır. 2007'den bu yana büyükşehir belediyesi otobüsleri (ABBO), özel halk otobüsleri ve metroda Kentkart akıllı bilet kartları kullanılmaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi, 4 tanesi körüklü toplam 229 klimalı otobüsten oluşan bir filoyla kent içinde hizmet vermektedir.
Adana sahip olduğu nüfus oranı ve trafiğe çıkan araç sayısının çokluğuna rağmen geniş caddeleri ve köprülü kavşakları olmamasından dolayı trafik akışı oldukça sorunlu bir şekilde sağlanmaktadır. Türkiye'nin gelişmiş diğer şehirleri bu konuda oldukça büyük mesafe almasına rağmen Adana'da bu konuda çok büyük bir mesafe kat edilememiş olması düşündürücüdür.


Nüfus ve demografik Yapı

Adana Şehir Merkezi Nüfusu
2010 1.791.518
2009 1.563.545
2008 1.525.115
2007 1.366.027
2000 1.130.710
1997 1.037.924
1990 916.150
1985 777.554
1980 574.515
1975 475.384
1970 347.454
1965 289.219
1960 231.548
1955
1950 117.642
1945 100.367
1940
1935 76.473
1927 72.577
Y & G
Osmanlı Devleti tarafından 1893 yılında yapılan nüfus sayımı sonucuna göre Adana merkezin nüfusu %70.702 kişidir. Bunun % 62'sini Türkler, %,37 araplar %2'sini Rumlar ve %2'sini katolik ve protestanlar oluşturmaktaydı.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından gelen yardımlar ve başlayan endüstriyel yatırımlar ile büyüme trendine giren Adana'nın merkez nüfusu, 2009 yılı TÜİK verilerine göre 1.563.545[4] kişiye ulaşmıştır. Adana nüfusunun %87'si kentlerde, %13'ü ise köylerde yaşamaktadır.[5]

Turizm


Komana
Misis Mozaik Müzesi

2009 yılında Adana'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı 81.736 dır.[6] Bunun %50'sini Almanlar, %23'ünü Kıbrıs vatandaşları, %4'ünü Hollandalılar ve %3'ünü İngilizler teşkil eder. Gelen turistlerin 80.702'si Şakirpaşa Havalimanı'ndan, 1.034'ü Botaş Limanı'ndan giriş yapmıştır.Kentteki turistik mekanlardan bazıları:Adana Kent Merkezi

Taşköprü (Justinianus Roma Köprüsü)
Adana Arkeoloji Müzesi
Adana Etnografya Müzesi
Atatürk Müzesi ve Evi
Bebekli Kilise (Adana Katolik Kilisesi)
Adana Bedesteni
Büyüksaat

[ATTACH=CONFIG]1081[/ATTACH]


Büyük Saat Kulesi
Yağ Cami (Osmanlı)
Adana Ulu Camii (Osmanlı)
Tarihi Kazancılar Çarşısı
Akkapı Şeyh Cemil Nardalı Konağı

Adana Çevresi


Yılankale
Karatepe-Aslantaş Milli Parkı
Aladağlar Milli Parkı
Yumurtalık Lagünü Milli Parkı
Akyayan Gölü
Anavarza Antik Kenti ve Anavarza Kalesi
Comona (Şar) Antik Kenti
Misis Antik Kenti (Mopsuestia)
Misis Mozaik Müzesi
Magarsus Antik Kenti
Akören Kilisesi ve Antik Kenti
Ceyhan-Sirkeli Höyüğü Muvattali Kabartması ve Antik Kenti
Yılankale
Toprakkale
Kozan (Sis) Kalesi ve Manastırı
Kurtkulağı Kervansarayı
Acısu Kaplıcaları ve Haruniye Termal Suyu
Akçatekir, Bürücek, Aladağlar, Horzum, Fındıklı, Hamidiye, Asar, Asmacık, Armutoluk, Belemedik, Meydan, Çamlıyayla ve Kızıldağ yaylaları
Ağyatan Kuş Cenneti ve Tuzla Gölü

Otelleri

Adana her ne kadar Türkiye'nin en gelişmiş sayılabilecek şehirlerinden biri olsa da otel bakımından en fakir şehirlerinden biridir. Bu Adananın önemli bir eksiğidir.
Mevcut Oteller:
Büyük Sürmeli Otel (5*)
HiltonSA (5*)
Seyhan Oteli (5*)
Adana Sheraton Otel & Convention Center (İnşaat halinde) (5*)
Mavi Sürmeli Otel (4*)
Zaimoğlu Oteli (4*)
Erten Otel (4*)
Türkmen Hotel (Proje Aşamasında) (5*)Sanat ve kültürTarihi Taşköprü'de Sanat Sergisi, Sabancı Tiyatro Festivali
Adana'daki ilk şehir tiyatrosu Osmanlı yıllarında, 1880 yılında, Ziya Paşa tarafından kurulan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Şehir Tiyatroları'dır. Devlet Tiyatroları Adana Sahnesi ise 1981 yılından beri sanat severlere çeşitli temsiller sunmaktadır. Klasik müzik severler için kentteki en önemli kurum 1992'de kurulan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'dır. Orkestra her cuma akşamı ve her cumartesi sabahı büyükşehir belediyesi konser salonunda klasik müzik konserleri düzenlemektedir.

Altın Koza Film Festivali

İlki 1969 yılında düzenlenen ve Türkiye'nin en önemli film festivallerinden birisi olan Altın Koza Film Festivali'nde her yıl yurtiçi ve yurtdışından çeşitli filmler yarışmaktadır. Festivalin yapıldığı ilk yıl olan 1969'da Metin Erksan'ın Kuyu adlı filmi en iyi film ödülü almış olup, Seyyit Han, Umut ve Acı filmlerindeki persormansıyla Yılmaz Güney, 1969, 1970 ve 1971 de en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanmıştır. Gününmüzde Altın Koza'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Öğrenci Filmleri Yarışması, Dünya Sineması Örnekleri, Özel Bölümler, Kısa Film Bölümleri yer almaktadır. Festivalde film, yönetmen ve oyuncu ödülleri haricinde Büyük Jüri Yılmaz Güney Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Halk Jürisi Ödülü verilmektedir.
En son Eylül 2010'da düzenlenmistir (17. Altın Koza Film Festivali).

Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali

1998 yılından itibaren her yıl Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali çerçevesinde çok sayıda yabancı ve yerli tiyatro topluluğu oyunlarını sergilemektedir.

Her yıl düzenlenen ve 1 ay süren tek uluslararası festival olma özelliğine de sahip festival süresince sergilenen oyunları 20.000'e yakın tiyatrosever izlemektedir. Festival programındaki oyunlar 2005 yılına kadar sadece Adana'da sergilenirken, bu oyunların bir bölümü 2005 yılından beri İstanbul'da Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde de sahneye konmaktadır.

Sağlık


Adana, sağlık bakımından çok ilerlemiştir. Hatta bölgenin sağlık üssü olarak da anılır. Adana'da Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Balcalı Hastanesi ve Başkent Üniversitesi'ne bağlı Seyhan Hastanesi, Yüreğir Hastanesi ve Kışla Kampüs Hastanesi ile Güzelyalı poliklinikleri bulunmaktadır. Kentte ayrıca Acıbadem Hastanesi,Özel Adana Hastanesi, Ortopedia Hastanesi, Metropark Hastanesi gibi birçok özel ve kamu hastanesi ve polikliniği sağlık hizmetlerini yürütmektedir.
Acıbadem Hastanesi
Ortopedia Hastanesi
Metropark Hastanesi
Universal Hospital
Metro Hastanesi
Can Hastanesi
Çukurova Göz Hastanesi
Ortadoğu Hastanesi
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi
Başkent Üniversitesi Yüreğir Hastanesi
Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesi
Başkent Üniversitesi Kışla Hastanesi
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Seyhan Uygulama ve Eğitim Hastanesi
Çukurova Devlet Hastanesi
Adana Devlet Hastanesi
Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Göğüs Hastanesi
Çocuk Hastanesi
Kadın Doğum Hastanesi
Adana Asker Hastanesi
Maya göz kliniği

Eğitim ve öğrenim


Günümüzde Adana'da 514 okul öncesi eğitim kurumunda 19,644 öğrenci ve 720 ilköğretim okulunda 324,288 öğrenci eğitim görmektedir. [5] Kentte ayrıca 121 genel ve 100 meslek lisesi bulunmakta olup, bu liselerde toplam 119,000 öğrenci eğitim hayatını sürdürmektedir.
Ayrıca Adana'da önlisans ve lisans düzeyinde üniversite öğrenimi gören kişi sayısı 27,136 kişidir.
Kentte bulunan 17 halk kitaplığından her sene 400,000 ila 500,000 kişi faydalanmaktadır.[5]
Adana'da Çukurova Üniversitesi yükseköğrenim hizmeti vermektedir.
Kentteki önemli ortaöğrenim kurumları ise 1888'den bu yana bölgede öğrenim faaliyeti sürdüren ve 1975'de açılan Adana Anadolu Lisesi, 1987'den beri eğitim veren Adana Fen Lisesi, Adana Kız Lisesi, Final Okulları sayılabilir.

Adana mutfağı


Dünyaca ünlü Adana Kebabı
Dünyanın en önemli mutfaklarından biri olarak kabul gören ve geleneksel Türk, Ermeni ve Akdeniz Mutfağının birçok özelliğini içerisinde barındıran Adana mutfak kültüründe; acı, ekşi, narenciye, deniz ürünleri, zeytinyağı ve yeşillikler sıkça kullanılmaktadır. Adana Mutfağı'nda et oldukça önemli bir malzemedir ve mutfak ürünlerinin çoğunda et kullanılmaktadır. Adana Mutfağı'nın en ünlü yemeği tabiki lezzetiyle bağımlılık yaratan, dünyaca meşhur Adana Kebap 'tır. Kebap, genellikle bol mezenin yanı sıra yanında rakı ve şalgam ile tüketilir. Son yıllarda Adana Kebabı Adana Ticaret Odası tarafından tescillenmiş ve restaurantlarda Adana Kebabı olarak kebap satılmasına çeşitli hijyen ve lezzet standartları getirilmiştir. Adana Mutfağı'nın diğer ünlü yemekleri ise şunlardır:


Analı Kızlı


Kabak Çintme
Şalgam suyu
Karakuş
Bici Bici (nişasta ile yapılan diet tatlı)
Karsambaç (buzlu tatlı)
Yüksük Çorbası
Kısır
Mahluta çorbası


Sıkma

Spor


Adanademirspor - Adanaspor maçı, 5 Ocak Stadyumu, Reşatbey
Kentte iki tane bilinen takım bulunmaktadır. Bunlardan biri Adana Demirspor diğeri Adanaspor'dur. Adanaspor şu anda Bank Asya 1.Lig'de, Adana Demirspor ise Spor Toto 2. Lig'de mücadele etmektedir. Her iki takımın da maçları 1938 yılında hizmete açılan 17.000 seyirci kapasiteli 5 Ocak Stadyumu'nda oynanmaktadır.
r. Kentin basketbol kulübü olan Botaşspor, 2000-2001 sezonu şampiyon olarak kapamıştır. Bir sezon aradan sonra 2002-2003 sezonunda kulüp tarihindeki 2. Şampiyonluğa ulaşmıştır. Kulüp 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası oynamış ve 2002-2003 sezonunda kupayı müzesine götürmeyi başarmıştır. Adana'nın bir diğer basketbol kulübü ise Adanaspor'un basketbol şubesidir. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele etmektedir. yelken yarışlarıda düzenlenmektedir..
İncirlik Amerikan Hava Üssü


Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Julia Roberts ve Steven Soderbergh'in Aralık 2001'de Adana, İncirlik ziyaretleri esnasında]] 1951 yılında inşasına başlanan hava üssü, 21 Şubat 1955'de Adana Hava Üssü adıyla kullanıma açıldı. 1958 yılında adı İncirlik Hava Üssü olarak değiştirilen üs, NATO'nun Avrupa bölgesinin güneyinde yer almaktadır. Kent merkezine uzaklığı 10 km dir.
Lübnan krizi, 1990 Kuveyt Harekatı, Irak harekatı ve soğuk savaş yıllarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı kullanılan İncirlik'te, günümüzde 5,000 Amerikalı, birkaç yüz İngiliz ve Türk personel görev yapmaktadır.


Alışveriş merkezleri

Adana'da ilk büyük mağaza 1976'da açılan Ender'dir. Ender'i zamanla Çetinkaya, Yeni Koza, Skala ve YKM izlemiştir. 1994 yılında açılan Galleria, bunu takip eden Metro Cash&Carry, Carrefour ve M1 Tepe Alışveriş Merkezleri zamanla hipermarketlerini Adana'da hizmete açtılar.En son olarak Adana Optimum açılmış Forum Adana Alışveriş merkezi ise yatırım aşamasındadır.
Carrefour Alışveriş Merkezi (100.yıl)
Galleria Alışveriş Merkezi
Optimum Alışveriş Merkezi Adana (8 Nisan 2011)
M1 Merkez Alışveriş Merkezi Adana
Forum Adana (Proje Aşamasında)


Parklar

Merkez Park - Seyhan Nehri'nin batı yakasında yer alan park 300.000 m2 alanda yer almaktadır.
Atatürk Parkı - Adana'nın en eski parklarından olan Atatürk Parkı, 47.000m2 alan üzerinde, Ziyapaşa ile Atatürk Bulvarları arasında yer almaktadır..
Fatih Sultan Mehmet Parkı - Fatih ve Tellidere mahalleleri arasında Mücahitler caddesi üzerinde, 8.000 m2 alanda yer almaktadır. Parkın girişinde bugüne kadar kurulmuş 16 Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı dalgalanıyor.
Çobandede Rekreasyon Alanı - Seyhan Gölü kenarında bulunan park, 165.000m2 üzerinde yer alır.
Hayal Park - Yeni Adana'da bulunan parkın içerisinde açık ve kapalı yüzme havuzları, saunalar ve spor merkezleri yer almaktadır.
Eski Baraj Rekreasyon Alanı - Eski Barajın her iki yakasında 500.000m2 alan üzerinde kuruludur.
Adalar - Seyhan Gölü'nde bulunan Amerikan Adası ve Sevgi Adası'ndan oluşan rekreasyon alanı 225.000m2 dir.


Merkez Park'ta Gece


Kardeş şehirler

Cordoba İspanya
Bremerhaven Almanya
Münih Almanya
Saint Petersburg Rusya
Livorno İtalya
Üsküp Makedonya
Ulan Batur Moğolistan
Çimkent Kazakistan
Magosa Kıbrıs

bilgiler..Vikipedi, özgür ansiklopedi
Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Adana Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Yasin Arslan Ehliyet ve Sürücü Kursları 1 05-13-2012 05:27 PM
Adana Haberleri Sitesi demircisoy Kendi Websiteni Tanıt 0 03-05-2012 07:55 PM
Tüm özellikleriyle Adana Şehrimiz SuyunGizemi Şehirlerimiz 3 09-30-2011 12:14 PM
Ramazanoğuları Beyliği KoLiK İslam ve Türk Tarihi 1 04-24-2011 01:15 PM
Adana Şehir Tanıtımı d4rkpi0n Şehirlerimiz 0 03-30-2011 09:15 PM


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.